ด้วย สำนักงาน สกสค. (จังหวัดทุกจังหวัด) จะเปิดรับสมัครสมาชิก ชพค.และ ชพส. เป็นกรณีพิเศษ (สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60ปี) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2554 ท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดทุกจังหวัดหรือ สกสค.จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-4589 

http://www.otep-kk.org/54/3_2554.pdf

http://www.otep-kk.org/54/1_2554.pdf

http://otep-kk.org/regis_154.pdf