โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
     วันที่ 9 มีนาคม 2554 ได้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อส่งเสริมนโยบาย 3 D กศน.ตำบลบ้านป้อม เป็นโครงการที่ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และสิ่งเสพติด  จัด ณ หอประชุมวัดท่าการ้อง นำทีมโดย อ.ภัทราภรณ์  หีบงา และคณะครู กศน.ตำบล ได้รับเกียรติจาก คุณวันทนา  สุขสกุลพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และทีมงาน อสม. ช่วยเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษากศน. มีกิจกรรมกลุ่ม เล่นเกม บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์  และยาเสพติด ตอบปัญหา ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในเรื่องโรคเอดส์ และยาเสพติด การป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดเหล่านี้
     ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายในได้นิเทศการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมนโยบาย 3 D นำโดยท่านรอง วสันต์ รัชชวงษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผอ.พรทิพย์ อ.สมจิตร อ.ราณี โดยมี อ.ศิริพรรณ อ.เอมอร อ.จรียา และทีมงานครู กศน.พาเยี่ยมชมกิจกรรมพูดคุยซักถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี วัดได้จากความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการและการแสดงออกในการร่วมกิจกรรม 
 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยนะผ่านแล้ว

ต้องขอขอบคุณกลุ่มเรา

ที่ร่วมมือร่วมใจกันเต็มที่

อย่าลืมไปตัดชุดสีกากีนะ

ยินดีช่วยทุกงาน...ถ้าว่าง

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...