ส่งแรงใจ

รวมใจส่ง ลงแรงฝาก จากหัวใจ ส่งไปให้ ทุกคนไทย ปลอดภัยเทอญ
...

ส่งแรงใจ

...

ครืนครืน พื้นสนั่น ดินสั่นไหว

บ้านน้อยใหญ่ ยุบยอบไป เพิ่งได้เห็น

ฝุ่นตลบ  ตบพุ่ง  ฟุ้งกระเซ็น  

ดุจดั่งเป็น  เช่นนิยาย  คล้ายฝันไป 

...

ครืนครัน  พลันปลอดเสียง  สำเนียงสงบ

จะประสบ  พบน้องพี่  ได้ที่ไหน

ร่วมใจส่ง  ลงแรงฝาก  จากหัวใจ

ส่งให้ไกล ให้คนไทย ปลอดภัยเทอญ 

...

หมอสุข


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หมอสุขแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (0)