ท็อป 10 พิบัติภ้ยสิ่งแวดล้อม จากฝีมือมนุษย์ (7)

3 ใน 10 เป็นอุบัติเหตุนิวเคลียร์

อันดับ 9 โรคมินามาตะ

เป็นเวลาหลายปีที่สัตว์เลี้ยงในมินามาตะ บนเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่นมีอาการแปลกๆ จนกระทั่งปี 2499 จึงมีการตรวจพบอาการผิดปกติของคน ที่มีอาการชักดิ้นชักงอ พูดไม่ชัด สูญเสียการควบคุมร่างกาย ซึ่งต่อมา 3 ปี โรคนี้ก็ถูกตั้งชื่อว่าโรคมินามาตะ เมื่อค้นพบสาเหตุว่า อาการดังกล่าวเป็นผลจากสารปรอทที่ปล่อยออกมาจากน้ำเสียของโรงงานพลาสติกของบริษัทชิสโซคอร์ป และได้ปนเปื่อนสู่สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสัตว์น้ำที่คนบริโภค มีชาวบ้านนับพันที่เจ็บป่วยและตายด้วยโรคนี้อย่างช้าๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้าน นอกคอก นาความเห็น (0)