การทำวิจัยในงานประจำ

กนกวรรณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การทำวิจัยในงานประจำสู่ความเป็นเลิศ Routine to Excellence
      

  

                                 การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัยที่มีความเป็นเลิศ
                                       Routine to Research...to Excellence
 

                     การทำงานวิจัยจากงานประจำนั้น คือกระบวนการในการทำงานที่พวกเราทำอยู่ประจำทุกๆวันให้เป็นผลงานวิจัย ที่ก่อให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาหน่วยงาน พัฒนาองค์กร อย่างน่าภาคภูมิใจ
 

                   การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัยนั้น ถือเป็นการพัฒนางาน (Development) จึงไม่เน้นกระบวนการวิจัย (Research Methadology) หลักการนี้เป็นของ รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา ที่ช่วยทำให้พวกเราเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเขียนผลงานวิจัยจากงานประจำ
 
                   บางครั้ง เราสามารถเขียนงานวิจัยจากงานประจำที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และมีการเก็บข้อมูลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถนำมาเขียนเป็นผลงานได้อย่างไม่อยากนัก สิ่งนี้แหละที่ช่วยให้การทำงานมีความสุขมากขึ้น

                  จากการดำเนินงานพัฒนาผลงานประจำสู่งานวิจัยที่ผ่านมาของโรงพยาบาลโพธาราม  ช่วยให้โรงพยาบาลได้ผลงานวิชาการที่มีคุณค่ามากมายหลายสิบเรื่องภายใน 2 ปี และผลงานเหล่านี้ ทั้ง 60 เรื่อง จะได้มีการต่อยอดผลงานในปี 2554 นี้ จะถือว่าเป็น  การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัยที่มีความเป็นเลิศ

                    บทเรียนที่ได้ จากการพัฒนาผลงานวิจัยจากงานประจำ ถือว่าเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าอย่างมาก ทั้งต่อตนเอง และต่อองค์กร เนื่องจากผลงานเหล่านี้ มิใช่ผลงานวิจัยที่ขึ้นหิ้ง หากแต่เป็นผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อผู้รับบริการและประชาชน ที่สร้างความภูมิใจให้แก่ผู้ให้บริการทุกคน

                   ด้วยความมุ่งมั่นของคนทำงานด้านสุขภาพในโรงพยาบาลโพธาราม เชื่อว่าจะมีผลงานวิจัยดีดี ที่มีคุรค่าอย่างนี้ทุกๆปี และคงไม่ยากเกินไปในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายR2R ของ สวรส.โดยมีจ.ราชบุรีเป็นแกนนำ หากพวกเราชาวสาธารณสุขยังมีใจที่จะพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Routine to Excellenceความเห็น (3)

น่าส่งเสริมครับ

งานวิจัยคือการหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ

mai
IP: xxx.9.124.97
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจ

กำลังหาข้อมูล

ทำอย่างไร ให้ R2r พัฒนาเป็น R2E

ช่วยแบ่งปันด้วยนะคะ

IP: xxx.52.24.126
เขียนเมื่อ 

การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยนั้น เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติโดยแท้ และการทำRoutine to Excellence นั้นก็เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นๆมีการพัฒนางานมาอย่างต่อเนื่อง คือมีวงล้อ PDSA หลายๆรอบงัยคะ คราวนี้เราจะได้ผลงานที่เป็นเลิศมากขึ้น