แจ้งข่าวส่วนตัว

สวัสดีครับพี่น้อง นวก.ที่รักทุกคน ตลอดระยะเวลาที่ทำงานเป็น นวก.ศึกษา พื้นที่เวปแห่งนี้

เป็นสถานที่สืบค้นหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของพวกเรา แต่สหรับผม เรย์เลย ตอนนี้

ได้ทำเรื่องโอนย้ายกลับไปเป็นครู สังกัด สพฐ. แล้วนะครับ และได้ไปบรรจุครู คศ.1 แล้ว

แต่ทั้งนี้ก็คิดถึงพี่น้อง นวก.และ ผดด. รวมถึงท่านที่เข้ามาสืบค้นข้อมูลทุกท่าน

แจ้งสำหรับเพื่อนๆ นวก.ที่อยากถ่ายโอน

สำหรับท่านที่ต้องการโอนย้ายไปเป็นครู เบื้องต้นสามารถดูระเบียบการโอนย้ายของ ก.ค.ศ. ได้ที่

ศธ 0206.2/ว20 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น

และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยมีรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้

1. ประสานงานทางเขตพื้นที่การศึกษาที่เราต้องการถ่ายโอน ว่ามีตำแหน่งที่ว่างตรงกับ

ที่เราเรียนจบหรือไม่ (จะให้ดีหา ร.ร. ที่มีตำแหน่งว่างคุยกับ ผอ.ร.ร.ให้ท่านพาไปคุยกับฝ่ายบุคคล

กับทางเขตพื้นที่การศึกษา อาจต้องใช้ความสามารถสูงหน่อย)

2. เราต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับท่านที่กำลังยื่นต่อหรือ

ยื่นขอใบประกอบวิชาชีพใหม่ ต้องเข้าไปติดต่อขอใบแทนที่ครุสภาด้วยตนเอง)

3. มีประสบการณ์ในการสอนในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนที่เราเคยสอน

สำหรับท่านที่ต้องการย้ายจากครูมาเป็น นวก. ปฏิบัติตามหนังสือ มท 0809.4ว168 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2551

เรื่อง ซักซ้อมการรับโอนข้าราชการครู มาแต่งตั้งเป็นนักวิชาการศึกษา

ฝากประชาสัมพันธ์

ตอนนี้ นวก.ศึกษาที่ อบต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย ว่าง ท่านที่ต้องการโอนย้ายเข้ามาเชิญได้

นะครับ ทำงานปลัด นายก ใจดีมาก เพื่อนร่วมงานทุกคนน่ารัก ผดด.ให้ความร่วมมือในการทำงานดี

มีศุนย์เด็ก4ศูนย์ โรงเรียน 5 โรง

ห่างจากจังหวัดเลย 47 กม. ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน

ขอให้มุกท่านโชคดีครับ

เรย์ 0879447229

[email protected]