วอนแพทย์-ผู้ป่วยเข้าใจยาเข่าเสื่อมแพงไม่คุ้ม


คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ออกโรงแจงยากลุ่มกลูโคซามีนไม่มีความคุ้มค่า จึงไม่ถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยืนยันยาในบัญชียาหลักมีให้เลือกใช้เพียงพอสำหรับทุกโรค วอนแพทย์-คนไข้ เข้าใจและร่วมกันใช้ยาอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีที่กรมบัญชีกลางประกาศงดการเบิกจ่ายยาในกลุ่มยาบรรเทาอาการในโรคข้อเข่าเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า เช่น กลูโคซามีน จนเกิดกระแสความเห็นต่าง ๆ นานา ทั้งในเชิงสนับสนุน และคัดค้านว่า การคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับอันตรายจากยา ความสะดวกในการใช้ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนความคุ้มค่า ในปัจจุบันการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชียาหลักแห่งชาติอยู่ภายใต้ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ทำให้เกิดความต่อเนื่องของการทำงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีการประชุมพิจารณารายการยาสม่ำเสมอทุกเดือน ทำให้บัญชียาหลักแห่งชาติมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญการคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการใช้ยาที่ได้ผลต่อสุขภาพจริงและเป็นการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจำกัดสิทธิในการใช้ยาของประชาชน ทั้งยังเป็นการคัดเลือกยาเพื่อประชาชนทุกคนในประเทศ มิใช่เพื่อผู้ใช้สิทธิสวัสดิการกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

กระบวนการคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลักฯ ใช้การกลั่นกรอง สามขั้นตอน เริ่มต้นจากการเสนอรายการยาโดยผู้ใช้ยาหรือบริษัทยา เข้าสู่การให้ความเห็นของคณะผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติในแต่ละสาขา ซึ่งได้จากผู้เชี่ยวชาญที่เสนอโดยราชวิทยาลัย แพทย์เฉพาะทาง คณะแพทย์และเภสัชกรในมหาวิทยาลัย และกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติจะพิจารณาจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้เท่านั้น ขั้นตอนที่สอง เป็นการศึกษาความคุ้มค่าโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ (เฉพาะยาที่มีราคาสูง) และนำผลการพิจารณาทั้งหมดเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานประสานผล เพื่อให้ความเห็นต่อคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ  ในขั้นตอนสุดท้าย จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งมีแพทย์และเภสัชกรอาวุโส ผู้แทนจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกองทุนต่าง ๆ ได้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลางซึ่งดูแลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และยังมีผู้แทนผู้ป่วยอยู่ในคณะอนุกรรมการฯ ด้วย เมื่อคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เห็นชอบแล้วจึงเสนอต่อประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ (นายกรัฐมนตรี) และนำประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ขอให้ข้อมูลกับข้าราชการและประชาชนว่ายาใดที่ไม่ได้รับการบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีความเป็นไปได้ในข้อหนึ่งข้อใด หรือหลายข้อรวมกัน คือ หนึ่ง เป็นยาที่ไม่ได้ผลจริง หรือได้ผลน้อย จนไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อผู้ป่วย และไม่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยอย่างชัดเจน หรือข้อมูลของผลที่ได้ยังก้ำกึ่งหรือไม่ชัดเจน  สอง มีอันตรายมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ  สาม ไม่คุ้มค่า โดยราคายาไม่สอดคล้องกับประโยชน์ที่ได้รับ หรือสูงจนเกินความสามารถในการจ่ายของระบบสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งในกรณีของยารักษาโรคข้อเสื่อมในกลุ่มนี้เข้าข่ายในข้อ 1 และข้อ 3 ดังกล่าวมาแล้ว “การตัดสินใจของกรมบัญชีกลางในการงดการเบิกจ่ายยา
ในกลุ่มนี้ สอดคล้องกับหลักฐานทางวิชาการที่บัญชียาหลักแห่งชาติได้ตัดสินใจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ในการไม่บรรจุยาเหล่านี้ไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ขอเรียนว่ายังมียาในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งที่เป็นยาแผนปัจจุบัน และยาสมุนไพร
อีกเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นยากิน ยาฉีด ยาฉีดเข้าข้อ และยาทาเฉพาะที่ ที่มีประสิทธิผลจริงในการบรรเทาอาการให้แก่
ผู้มีอาการโรคข้อเสื่อม ซึ่งแพทย์สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติยืนยันว่า หากยาใดมีความจำเป็นต่อสุขภาพของคนไทย มีความคุ้มค่าและประเทศสามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้ ยานั้น
จะได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างแน่นอน” นพ.สุวิทย์ กล่าว

กรุงเทพธุรกิจ  ไทยโพสต์  ASTVผู้จัดการรายวัน  23  ก.พ.  54

หมายเลขบันทึก: 427939เขียนเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2011 11:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 เมษายน 2012 12:37 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท