คนกับความรู้รับผิดชอบ

ajankoy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สมรรถนะพอที่จะทำงาน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เดินทางมารับตำแหน่งด้วยความสุข ที่นี่เต็มไปด้วยความอบอวลด้วยมิตรภาพจากเพื่อนพ้องน้องพี่ มากหน้าหลายตา ผ่านผันไปเพียง 4 เดือนกับการดำรงอยู่ในตำแหน่ง ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดเลยนอกจากความเบื่อหน่ายกับงานของครูในสถานศึกษา คนที่ทำงานก็ตั้งหน้าทำหน้าที่ งานนิเทศการสอนแทบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย.....ขาดยานพาหนะที่จะเดินทาง...จะขอรถราชการไปนิเทศต้องรีบนำมาส่งในวันนั้นเพราะนำกลับไปที่สถานศึกษาไม่ได้.....ทุกเรื่องเป็นปมไปหมด....ครูจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดตามนโยบาย 6 เดือน 6 คุณภาพ ที่รัฐมนตรีกำกับมาคงวัดได้ในโอกาสนี้พร้อมกับการดู การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาค 7 มีนาคม และ วันที่ 13-14 มีนาคม 2554 เพราะหากผู้เรียนมาสอบน้อยตำกว่า 50 เปอร์เซนต์ แสดงว่าครูไม่มีสมรรถนะพอที่จะทำงาน และหากเกณฑ์นี้ใช้ไม่ได้ก็คือต้องพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินครู ศรช. หากอุ้มไว้ก็คือการล่มสลายระบบ กศน เพราะครูต้องมีแรงจูงใจให้นักศึกษา สวัสดิการ เงินค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นไม่อาจจะทำให้ครูมีขวัญกำลังใจการทำงานเลยหรือนี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (0)