ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

"ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง"

ผู้นำองค์กรที่ทำแต่สิ่งที่เคยชินเป็นประจำทุก ๆ วัน จะมีผลต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำได้อย่างเชื่องช้า...อาจกล่าวได้ว่า เมื่อใดที่ผู้นำมีความรู้สึก "สบาย" ไม่อึดอัดใจ...ทุกอย่างสามารถควบคุมได้หมด บริหารทุกชีวิตได้อย่างราบรื่น...แม้กระทั่งหลับตา ยังมองเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดหรือกำลังจะทำได้อย่างชัดเจน...ละก้อ...แสดงว่า..."ไม่ไปถึงไหน ยังอยู่ในพื้นที่...เดิม ๆ"...

ในทางกลับกัน...ถ้าผู้นำรู้สึกอึดอัด ถูกกดดันให้ต้องปรับตัวเองใหม่...จึงจะสามารถจัดการได้สำเร็จ สภาพเช่นนี้...เป็นสภาพของการ "ปลดปล่อย" ศักยภาพที่มีในตัวให้มีโอกาสถูกใช้งาน...แสดงถึงความกล้า (Brave) คือ...กล้าที่จะทำในสิ่งที่ "ไม่เคยทำมาก่อน" ในเรื่องที่ดี ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย เดือดร้อน เบียดเบียนใคร จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราฝึกฝน การเริ่มต้นเอาชนะความกลัว ความหวาดระแวง สงสัย วิตกกังวล ลงได้

หนทางสู่การค้นพบจิตวิญญาณแห่งตน จะทำให้ผู้นำมีพลังอย่างต่อเนื่อง แน่นอน...เส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ...ไม่มีการค้นพบสิ่งใดที่ไม่แลกด้วยความบากบั่นและทุ่มเท ต้องมีส่วนร่วม สำนึกในความรับผิดชอบ ให้เกียรติและเคารพต่อตนเองและผู้อื่นและสุดท้าย...คือ..."ผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องมีแรงบันดาลใจ" (inspiration) ที่มุ่งมั่น อยากจะ "คิด...ทำ" ให้สำเร็จ โดยมุ่งที่การสร้าง "การเป็น" ให้เกิด "เป็น" จริง...ซึ่งต่างจากแรงจูงใจ (motivation) คือ จะทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จ ต้องอาศัย "สิ่งภายนอก" เป็นแรงกระตุ้น ก่อนที่จะลงมือทำ เพื่อให้ "มี" และเป็นตามที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม...การค้นพบจิตวิญญาณแห่งตน...ก็ไม่ใช่หลักประกันว่า ผู้นำจะสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่มิติที่ยิ่งใหญ่มีคุณค่าได้ตลอด...เพราะการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่นั้น...มันมีแรงต้นเสมอเป็นเรื่องธรรมชาติ...การก้าวเดินสู่เส้นทางของผู้นำจึงจำเป็นต้องตระหนักและสร้างวินัยในการปฏิบัติตนให้มีความต่อเนื่อง...ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างทางสู่เป้าหมายที่เราคาดหวังไว้...พึงระลึกเสมอว่า..."การสร้างผู้นำที่มีคุณค่า ไม่มีทางลัด ต้องผ่านลำดับขั้นตอนเช่นเดียวกับกฎธรรมชาติ งานของผู้นำที่ทรงคุณค่า คือ การสร้างอนาคตองค์กรที่ผู้นำ (คนปัจจุบัน) ไม่ได้เห็น"...

ดังนั้น...ความสำเร็จของผู้นำที่ทรงคุณค่า นั้นคือ...การปลูกฝังจิตวิญญาณ (spirit) ในความทรงจำที่ดีฝากไว้ สืบทอดต่อ ๆ กันไปอย่างต่อเนื่อง...

ที่มา : หนังสือ KPI รายบุคคล : สุดยอดบริหารผลลัพธ์ขององค์กร.

กรุงเทพฯ : สินทวีกิจ พริ้นติ้ง, 2553.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.2552ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...ครูจิ๋ว...Ico24...

  • ขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจค่ะ...