สคร.9 เร่งรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์วันวาเลนไทน์

วาเลนไทน์

    ช่วงใกล้เทศกาลวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2554 นี้  ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก  ได้มีการจัดนิทรรศการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ขึ้น  เพื่อให้ผู้มารับบริการตรวจสุขภาพและประชาชนทั่วไป  มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนะคติที่ถูกต้อง  ต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์  นอกจากนี้ยังได้มีการประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานระดับจังหวัด  เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  โรงพยาบาลพุทธชินราช  สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนสาขาพิษณุโลก  โดยทั้ง 3 หน่วยงานนี้ทาง สคร 9 ได้สนับสนุนถุงยางอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง    รวมไปถึงสื่อรณรงค์ ต่างๆ เช่น แผ่นพับ  ใบปลิวหรือโบรชัวร์  ในการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์              

          เพื่อเผยแพร่ข่าวสารนี้ถึงประชาชน / เครือข่าย หรือส่งต่อ รายละเอียดข่าวนี้ที่  http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/news/print/2554_02_12_valentine.html


         สมัครเป็น สคร.9 Fan club ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนของทุกหน่วยงานที่  http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/register.html
 
          กรมควบคุมโรค  ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
 
เภสัชกรเชิดเกียรติ  แกล้วกสิกิจ / ข่าว
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักข่าวสองแควความเห็น (0)