ได้รับมอบจากจากท่าน อ.เทอดศักดิ์ให้ทำ Mind Mapping โครงการบริการวิชาการแบบสหสาขา ( เอิ่มมมม  ครือว่า.. ไม่ได้คิดเองหรอกค่า แค่แก้ไขตามที่อาจารย์บอกเท่านั้นเอง แหะๆ)

ยังไม่ได้ถ่ายภาพประกอบ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเก็บเอาภาพ mind map มาฝากก็แล้วกันนะคะ

                                                 ศูนย์บริการวิชาการ

                                              มหาวิทยาลัยขอนแก่น