วันนี้ได้มีโอกาสไปเยี่ยมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ที่ค่ายสีหาราชเดโชไชย (อยู่ใกล้ๆ หอ 9 หลังของ มข.เรานี่เอง) คณะที่ไปนำโดย อ.ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ พี่ยุ้ย และเก๋เอง

กิจกรรมที่จัดน่าสนใจมาก ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็ก (ประถมปลาย) และกลุ่มเวทีผู้ใหญ่ใส่ใจเด็ก

ไปครั้งนี้เราไปกันแค่ครึ่งวัน ถ้าท่านใดสนใจจะไปเยี่ยมโครงการในครั้งต่อไป ก็สอบถามได้นะคะ

เด็กๆพนมมือ        

เด็กๆ ชั้นป.4-6 ในเขตจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก  ในภาพ เด็กๆ กำลังพนมมือในระหว่างที่ประธานพิธีจุดธูปเทียนเปิดงานค่ายเด็กรักษ์ฟัน

ผู้ใหญ่แสดงละครเปิดงาน สนุกมากๆ

หลังจากที่ประธานได้กล่าวเปิดงานแล้ว มีการแสดงละครให้เด็กๆ ได้ดู

เวทีผู้ใหญ่ใส่ใจเด็ก

ภาพนี้ เป็นบรรยากาศของเวทีผู้ใหญ่ใส่ใจเด็ก มีคุณครูจากโรงเรียนต่างๆ ทันตแพทย์ พยาบาล เข้าร่วมกันหลายคน การแลกเปลี่ยนเป็นไปด้วยความคึกคักในการแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาของทางโรงเรียน เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาเรื่องเพศ ปัญหาห้องน้ำ เป็นต้น การแลกเปลี่ยนในเวทีผู้ใหญ่นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ร่วมกันตระหนักในปัญหาของเด็กไทย รวมทั้งแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน

อ.ไพศาลร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีผู้ใหญ่

อ.ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ นำทีมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการและร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีผู้ใหญ่ใส่ใจเด็กด้วย