ใบมีดโกนที่โกจนหมดคมแล้ว อย่าโยนทิ้ง ให้เก็บไว้ในกล่องไม้ขีด เพื่อสะดวกเมื่อต้องการใช้ใบมีดคม  เลาะตะเข็บผ้าหรือใช้ในการซอยผม จะได้หยิบมาใช้ได้