ประตูหน้าต่างหน้าฝนมักฝืด เนื่องจากไม้พองตัว เวลาเปิดปิดเกิดเสียงรำคาญ ให้ใช้กระดาษทรายชนิดหยาบๆ วางไว้ตรงธรณีประตู เปิดปิดหลายครั้ง ขอบล่างของประตูถูกับกระดาษทรายจะช่วยได้บ้าง