ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Chaisawati
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เด็กๆที่โรงเรียนในเขตพื้นที่นี้ ยังด้อยโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งเรียนรู้

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในช่วง ๓ เดือนที่ผ่านมา ผมได้ออกนิเทศการศึกษาตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยให้รับผิดชอบในศูนย์เครือข่าย โรงเรียน “แก่นหว้าเซิน ” ในเขต อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น มีโรงเรียนจำนวน 17 โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายฯที่รับผิดชอบนี้ เป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างห่างไกลความเจริญ (ไม่อยากเรียกว่าบ้านนอก ) ครั้งแรก พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารโรงเรียนและนำไปสู่กับได้รู้จักกับคุณครู จากการพูดคุยกันด้วยความเป็นมิตร ทำให้รู้ว่า เด็กๆที่โรงเรียนในเขตพื้นที่นี้ ยังด้อยโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุดที่ดี(สังเกตห้องสมุดมีหนังสือน้อย) ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูล หรือแม้ในห้องเรียนก็มีสื่อเฉพาะหนังสือเรียนเท่านั้น(โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก) สำหรับครูนั้นก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน เพราะบางท่านต้องสอนแบบคละชั้น (เด็กเล็ก เด็กโต มาเรียนร่วมกัน ก็เกิดความวุ่นวายพอสมควร) เมื่อมาเห็นสภาพจริงแล้วจึงได้รู้ว่า เพราะอย่างนี้ นี่เอง ที่ทำให้เด็กชนบทมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเด็กในเมือง ในขณะที่ความเป็นจริง สพฐ. ต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 4 % สำหรับโรงเรียนในเมืองที่เด็กมีความพร้อมทุกอย่างและมีการเรียนพิเศษในวันเสาร์ – อาทิตย์ นั้น คงไม่เป็นปัญหาเพราะสามารถทำได้อยู่แล้ว แต่บ้านนอกอย่างเรา จะทำได้หรือ ? เป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้คุณครูต้องขบคิด และมีผลกระทบไปถึงศึกษานิเทศก์อย่างเราด้วยที่ต้องหาวิธีการช่วยครู ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เรียกว่าเป็น “ ลูกโซ่ ” แต่... เอาล่ะ ...ไม่เป็นไร ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ เราเริ่มประชุมอย่างไม่เป็นทางการในวงสนทนากินข้าวเที่ยงกัน (เพื่อเป็นการระดมความคิด) จาก วงนอก สู่วงใน ผู้บริหารหลายท่านก็เสนอความคิดออกมา เช่น การติวเข้มด้วยการสอนพิเศษวันเสาร์-อาทิตย์, การสอนช่วงเย็นวันละ 30 นาที ,การสอนแล้วสอบในชั่งโมงเรียน,การเข้าค่ายฯ ฯลฯ จนสุดท้าย เรามาเลือกวิธีการเข้าค่ายกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ นี่ถ้าบังเอิญ ผลการทดสอบออกมาสูงกว่าศูนย์เครือข่ายอื่นๆก็แสดงว่าวิธีการของเราได้ผล ถ้าต่ำหรือเท่าเดิม เราก็คิดหาวิธีใหม่อีก เพราะการพัฒนาการศึกษาไม่ได้อยู่แค่นี้ เราจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน สร้างเป้าหมายเดียวกัน ณ วันนี้ ผลการสอบ Onet ยังไม่ทราบว่าจะออกมาอย่างไร แต่...เรายังหวังว่า วิธีการของเราจะนำไปสู่ความสำเร็จ ในฐานะที่เป็นศึกษานิเทศก์ ก็ได้แต่เอาใจช่วยคุณครูและเด็กๆและหวังลึกๆว่า ผลการสอบ Onet ของศูนย์เครือข่ายเราปีนี้ จะสูงขึ้น

                                                       ศน.เฉลิมชัย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

ม่ค่าความยากมาก ข้อสอบ โอเนท ครูยังไม่แน่ใจเลย

 

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านนะคะ....

เบื้องบนก็ช่างกระไรเลย  ไม่ดูผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์มั่ง

คิดแต่จะเอาตัวเลขหรือมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองหรือ???

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ผอ.พรชัย,krugui การจัดการศึกษาเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันครับ

เรียน คุณเฉลิมชัย ผมน้องใหม่เพิ่งนำเสนอข้อคิด ฝากข้อคิดเห็นผมด้วย หากสมัครเป็นผู้สนันสนุน เป็นพระคุณยิ่ง

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ อ.เฉลิมชัย ตามมาอ่านบันทึกดีๆๆค่ะ
  • นำเข้าแพลนเน็ตแล้วนะคะ
  • ขาดแต่คำคมดีๆๆที่ อ.เฉลิมชัย ใช้ในการทำงานค่ะ ขอเชิญชวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะที่นี่ค่ะ http://gotoknow.org/blog/twinss/424188
เขียนเมื่อ 
  • มาขอบพระคุณท่าน ศน.มาก
  • ความทางการศึกษาก็อยู่ที่เราท่านทั้งหลายนะครับ
เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ
  • ผมอยากเห็นความรัก อความสันติครับ
เขียนเมื่อ 
  • ยินดีได้รู้จักเพื่อนร่วมวิชาชีพค่ะ

 

IP: xxx.53.121.194
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่าน ศน. สำหรับข้อมูลที่ส่งให้นะคะ

 ดร.รัชนีกร  บุญดี

 

  • เห็นตัวอย่างดีๆในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ครับ
  • ขอบคุณความรู้ครับท่านศน.