ความเห็น 2350490

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านนะคะ....

เบื้องบนก็ช่างกระไรเลย  ไม่ดูผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์มั่ง

คิดแต่จะเอาตัวเลขหรือมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองหรือ???