โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Phueng
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วัดและประเมินผลด้านความรู้ความคิด

             เมื่อวันที่ 21 มกราคม  2554 ทางกศน.จังหวัดพะเยาได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ กศน.อำเภอเมือง  วิทยากรที่ได้ให้ความรู้คือ นายสุรัตน์  กุลศรี และท่าน ผอ.อดิศร  ขุ่ยคำ  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในโครงการ ทางกศน.อำเภอเชียงคำได้เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้จำนวนครูกศน.ตำบลรวม 16  คน

 

   

 

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลแม่ลาวความเห็น (0)