ครูไทย ในสังคมโลกาภิวัฒน์

ครูไทย ในสังคมโลกาภิวัฒน์

          เมื่อสังคมเจริญก็จะสามารถเสริมสร้างประเทศชาติให้เจริญต่อไปได้ ครูต้องคอยแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อต่อไปจะได้สามารถนำความรู้ไปให้ศิษย์ได้พัฒนาประเทศชาติ ปัจจุบันครูไทยกำลังปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมโลกาภิวัฒน์ เพื่อให้ประเทศชาติมีความเจริญต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกใหม่แห่งการเรียนรู้ของ Nong Kwanความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ครูก็ดิ้นรนเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

แต่ครูบางส่วนก็ยังคุ้นเคยกับวิธีเก่าๆ

แต่เด็กก้าวไปกว่าครู จึงเกิดช่องว่าง ที่เด็กไม่อยากเรียนกับครู หนีไปเรียนกับสื่อ ไอ ซี ที

ครูที่ทันโลกจึงต้องบอกเขาให้ได้ว่าจะเลือกสื่อสร้างสรรค์หรือทำลาย ที่เสี่ยงพอๆ กัน