เฉลย ข้อสอบ O-NET 52  ป.6  วิชาคณิตศาสตร์
1.2  2.1  3.3  4.3  5.2  6.4  7.3  8.3  9.3  10.3
11.4  12.1  13.2  14.3  15.4  16.4  17.3  18.2  19.1  20.3
21.1  22.2  23.3  24.4  25.2
credit : คusักคณิm    พร้อมแก้เฉลยที่ผิดพลาดที่แจ้งมาจากคุณ Kowit Pat. ในกระทู้หน้า 5
 

มีสมาชิกในเวปชื่อคุณ karasawa01 มาลงเฉลย ไทย กับ วิทย์ เพิ่มให้ แต่ไม่ได้แจ้งที่มาของเฉลย
เฉลย   ภาษาไทย  O-NET ป.6
1   3     2  1    3   3     4   1      5   2     6   1      7   2      8   2     9   1    10   1   
11  4  12  3    13   2    14   1    15   3   16   2    17   3     18   4    19   4   20   1   
21  1  22  4    23   2    24   4    25   2    26   3    27   3    28   4    29   4   30   2
31  3  32  4    33   1    34   3    35   2    36   4    37   4    38   2    39   4   40   2 
 
เฉลย วิชาวิทยาศาสตร์ O-NET ป.6
1 3   2 2    3 2    4 4    5 3    6 3    7 4    8 3    9 4   10 3   
11  2   12  2   13  1   14  3   15  3   16  1   17  2   18  4   19  3   20  4   
21  1   22  2   23  1   24  1   25  4   26  3   27  4   28  3   29  1   30  1
31  3   32  3   33  4   34  1   35  4   36  2   37  3   38  2   39  3   40  3

 

 

เฉลย ข้อสอบ O-net ภาษาอังกฤษ  53 ครับ

 

1   a = 4    b= 3    2  a = 4   b= 4  3 a = 4  b=3   4  a=4  b=1  5 a=1  b=4   6 a=2 b=3  7 a=3   b= 1

8  a =1  b= 3  9   a=4  b =2    10 a=4  b=4   11 3  12 2  13 4  14 3  15 1   16 2  17 2  18 1  19 4  20  3 

21  1   22 1  23 2  24 2  25 3