ความต่อเนื่อง

จิตจำนวนมากติดใจในความต่อเนื่อง เป็นตัณหาและอุปทานสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ต้องทุกข์

จิตจำนวนมากติดใจในความต่อเนื่อง
เป็นตัณหาและอุปทานสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ต้องทุกข์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พงศธร เหล่าสกุลความเห็น (0)