รายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย ปี 2554

รายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย ตามปฏิบัติการ “มหาดไทย Clean & Seal ทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด”

ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2554

ลำดับ

จังหวัด 

อำเภอ 

ตำบล 

หมู่บ้าน 

ชุมชน 

หมู่ที่

1

อุตรดิตถ์

เมืองอุตรดิตถ์

ท่าเสา

ห้วยใผ่

 

1

2

 

 

 

หนองบัว

 

2

3

 

 

 

นาโปร่ง

 

3

4

 

 

 

บนดง

 

6

5

 

 

 

ดงตะขบ

 

7

6

 

 

 

ดงตะขบ

 

8

7

 

 

 

หนองหิน

 

9

8

 

 

 

ม่อนดินแดง

 

10

9

 

 

บ้านเกาะ

เกาะกลาง

 

1

10

 

 

 

บ้านเกาะ

 

3

11

 

 

 

แม่พร่อง

 

4

12

 

 

 

หนองคัน

 

5

13

 

 

 

ป่าเซ่า

 

8

14

 

 

 

ป่าเซ่า

 

9

15

 

 

 

บ้านเกาะ

 

10

16

 

 

ป่าเซ่า

หมอนไม้

 

3

17

 

 

 

หนองกลาย

 

5

18

 

 

 

บึงหลัก

 

6

19

 

 

 

ใหม่บุ้งวังงิ้ว

 

8

20

 

 

คุ้งตะเภา

ป่ากล้วย

 

1

21

 

 

 

ป่ากล้วย

 

2

22

 

 

 

ป่าขนุน

 

3

23

 

 

 

คุ้งตะเภา

 

4

24

 

 

 

หัวหาด

 

5

25

 

 

 

หาดเสือเต้น

 

6

 

ลำดับ

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

หมู่บ้าน

ชุมชน

หมู่ที่

26

 

 

คุ้งตะเภา

หาดเสือเต้น

 

8

27

 

 

วังกะพี้

วังกะพี้

 

6

28

 

 

 

วังกะพี้

 

7

29

 

 

 

ป่าถ่อน

 

9

30

 

 

หาดกรวด

วังหมู

 

4

31

 

 

 

บ้านท่า

 

5

32

 

 

 

บ้านซ่าน

 

6

33

 

 

น้ำริด

ชายเขา

 

5

34

 

 

 

ขอนแก่น

 

7

35

 

 

งิ้วงาม

วังสีสูบ

 

1

36

 

 

 

วังสีสูบ

 

2

37

 

 

 

งิ้วงาม

 

5

38

 

 

บ้านด่านนาขาม

ด่าน(กลาง)

 

2

39

 

 

 

ไฮ่ฮ้า

 

7

40

 

 

 

ห้วยลึก

 

8

41

 

 

 

ม่อนหัวฝาย

 

11

42

 

 

บ้านด่าน

ปากสรวง

 

1

43

 

 

 

บ้านด่าน

 

3

44

 

 

 

เนินตาตุ้ม

 

9

45

 

 

 

วังน้ำหลวง

 

10

46

 

 

 

เด่นด่านเหนือ

 

11

47

 

 

 

เด่นด่าน

 

12

48

 

 

ผาจุก

พระฝาง

 

3

49

 

 

 

พระฝาง

 

4

50

 

 

 

ผาจุก

 

5

 

ลำดับ

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

หมู่บ้าน

ชุมชน

หมู่ที่

51

 

 

 

ผาจักร

 

8

52

 

 

 

เด่นกระต่าย

 

11

53

 

 

วังดิน

ห้วยปอบ

 

8

54

 

 

แสนตอ

แสนตอ

 

1

55

 

 

 

บ้านทุ่ง

 

4

56

 

 

 

บ้านทุ่ง

 

5

57

 

 

 

ปากสิงห์

 

7

58

 

 

 

หนองหมู

 

8

59

 

 

หาดงิ้ว

ช่องลม

 

2

60

 

 

 

หาดงิ้ว

 

4

61

 

 

ขุนฝาง

ห้วยภูนก

 

2

62

 

 

 

เหล่าปาสา

 

3

63

 

 

 

ฝางแล้ง

 

4

64

 

พิชัย

ในเมือง

หัวค่าย

 

4

65

 

 

คอรุม

ปากคลอง

 

1

66

 

 

 

คลองกล้วย

 

8

67

 

 

ท่าสัก

ท่าสัก

 

1

68

 

 

 

ร้องมะแพบ

 

7

69

 

 

 

ชำตก

 

8

70

 

 

บ้านดารา

วังสำโม

 

1

71

 

 

 

วังสำโม

 

2

72

 

 

 

บ้านเกาะ

 

3

73

 

 

บ้านหม้อ

บ้านหมอ

 

2

74

 

 

 

ท้ายน้ำ

 

5

75

 

 

 

ดอนโพธิ์

 

7

 

ลำดับ

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

หมู่บ้าน

ชุมชน

หมู่ที่

76

 

 

ไร่อ้อย

คลองละมุง

 

4

77

 

 

ท่ามะเฟือง

หัวบึง

 

3

78

 

 

พญาแมน

ท้ายคุ้ง

 

3

79

 

 

 

พญาแมน

 

4

80

 

 

นายาง

หนองกวาง

 

2

81

 

ลับแล

นานกกก

หัวนา

 

5

82

 

 

แม่พูล

ต้นงั่ว

 

9

83

 

 

ฝายหลวง

น้ำท่วม

 

2

84

 

 

 

บ้านฟากท่า

 

4

85

 

 

 

ท่วมแล้ง

 

8

86

 

 

 

วัดป่า

 

9

87

 

 

ชัยจุมพล

ต้นขาม

 

2

88

 

 

 

ร่องยาง

 

8

89

 

 

ทุ่งยั้ง

ตลิ่ต่ำ

 

8

90

 

 

ไผ่ล้อม

ดงสระแก้ว

 

4

91

 

 

ด่านแม่คำมัน

ด่านแม่คำมันกลาง

 

4

92

 

 

ศรีพนมมาศ

 

ชุมชนบ้านหนอง

1

93

 

 

ทต.ทุ่งยั้ง

 

ชุมชนบ้านพระแท่น

1

94

 

 

 

 

ชุมชนบ้านป่าเผือก

2

95

 

 

 

 

ชุมชนบ้านทุ่งยั้งเหนือ

3

96

 

 

 

 

ชุมชนบ้านพระแท่นใต้

6

97

 

 

 

 

ชุมชนบ้านไผ่ล้อม

1

98

 

 

 

 

ชุมชนบ้านไผ่เขียว

2

99

 

 

 

 

ชุมชนบ้านเกาะตาเพ็ชร

3

100

 

 

 

 

ชุมชนบ้านป่าแดด

6

 

ลำดับ

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

หมู่บ้าน

ชุมชน

หมู่ที่

101

 

 

ทต. หัวดง

 

ชุมชนแสนสิทธิ

1

102

 

 

 

 

ชุมชนแม่พูล

3

103

 

 

 

 

ชุมชนผักราก

5

104

 

 

 

 

ชุมชนดอนแก้ว

10

105

 

ฟากท่า

ฟากท่า

บ้านฟากท่า

 

1

106

 

 

 

บ้านนาหน่ำ

 

2

107

 

 

 

บ้านกกต้อง

 

3

108

 

 

 

บ้านดงต้นผึ้ง

 

10

109

 

 

บ้านเสี้ยว

บ้านใหม่พัฒนา

 

6

110

 

 

 

บ้านเสี้ยว

 

1

111

 

 

 

บ้านลุ่ม

 

2

112

 

 

 

บ้านวังอ้อ

 

4

113

 

 

สองห้อง

บ้านสองห้อง

 

1

114

 

 

สองคอน

บ้านห้วยใส

 

5

115

 

น้ำปาด

แสนตอ

แสนตอ

 

4

116

 

ทองแสนขัน

บ่อทอง

แสนขัน

 

2

117

 

 

 

น้ำลอก

 

13

118

 

 

ป่าคาย

วังปรากฎ

 

2

119

 

ตรอน

วังแดง

ท่าอวน

 

1

120

 

 

 

วังแดง

 

11

121

 

 

 

วังหินพัฒนา

 

12

122

 

 

บ้านแก่ง

ร้องประดู่

 

1

123

 

 

 

แก่ง

 

2

124

 

 

 

แก่งใต้

 

3

125

 

 

 

หมู่สี่พัฒนา

 

4

 

ลำดับ

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

หมู่บ้าน

ชุมชน

หมู่ที่

126

 

 

 

หมู่ห้าสามัคคี

 

5

127

 

 

 

พงสะตือ

 

6

128

 

 

หาดสองแคว

หาดสองแคว

 

3

129

 

 

 

เด่นสำโรง

 

4

130

 

 

 

แหลมคูณ

 

5

131

 

 

น้ำอ่าง

เหนือใหญ่

 

1

132

 

 

ข่อยสูง

ไผ่ลูกช้าง

 

3

133

 

 

 

สักลาย

 

6

134

 

 

 

ข่อยสูง

 

7

135

 

 

ทต.บ้านแก่ง

 

ชุมชนบ้านแก่งใต้

6

 

 

7 อำเภอ

43 ตำบล 4 ทต.

121 หมู่บ้าน

14 ชุมชน

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประสานงานคณะกรรมการสร้างภูมิค้มกันและป้องกันยาเสพติดความเห็น (0)