ดอกไม้ของน้ำใจ Thanks You to รศ.พิเศษ ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์

mongkolsoft
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ดอกไม้ของน้ำใจ Thanks You to รศ.พิเศษ ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์ (ภาษาโซ่ หรือภาษาไทยบรู)

ขอบคุณ รศ.พิเศษ ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์ โดยผู้แทนอาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโ­คกสะอาด หมู่ 6 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร (ภาษาที่ใช้คือภาษาบลู หรือ ภาษาไซ่) Thank you to Associate Professor (Special), Dr.Suksamai Somphong for all of your kindness in order to Health Promotion in our community (Baan Khoksa-ad, A thai brue village in Sakon Nakhon, Thailand). said Thank you in Thai Brue Language, 9 January 2011. The meaning of Thai Brue Language is ภาษาโซ่ (Sô). Photographer video by http://www.mongkolsoft.com * ภาษาโซ่ (Sô) หรือภาษามังกอง เป็นภาษาที่มีผู้พูดในลาวและไทย มีผู้พูดทั้งหมด 160,000 คน โดยอยู่ในลาว 102,000 คน (พ.ศ. 2536) ในไทย 58,000 คน (พ.ศ. 2544) ในลาวมีผู้พูดในคำม่วน ท่าเหล็ก สะหวันนะเขต ตลอดสองฝั่งแม่น้ำโขง มีผู้รู้หนังสือภาษาแม่น้อยกว่า 1% อัตราการรู้หนังสือภาษาที่สองราว 15 - 25% ในไทยพบที่นครพนม สกลนคร หนองคาย กาฬสินธุ์ ตามแนวแม่น้ำโขง มีทั้งหมด 53 หมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อพยพมาจากลาว นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ หรือความเชื่อดั้งเดิม ส่วนใหญ่เป็นภาษาที่ใช้พูดในบ้านและพูดภาษ­าลาวได้ด้วย เริ่มรับวัฒนธรรมและปรับตัวเข้ากับคนไทยมา­กขึ้น มีผู้รู้หนังสือภาษาแม่น้อยกว่า 1% อัตราการรู้หนังสือภาษาที่สองราว 25 - 50%
อยู่ในตระกูลภาษาออสโตร-เอเชียติก ภาษากลุ่มมอญ-เขมร สาขามอญ-เขมรตะวันออก สาขาย่อยกะตู ใกล้เคียงกับภาษาบรู ชื่อภาษาโซ่ใช้ในประเทศไทยเท่านั้น ในประเทศลาวใช้ชื่อภาษามังกอง
* อ้างอิง (Reference) http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A... (Retrieved on January 10, 2011)

คลิกลิงค์ ชมวีดีโอ http://www.youtube.com/watch?v=pL_AS9yQEAA&feature=mfu_in_order&list=UL

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Life :: Love :: Learn :: Legacyความเห็น (0)