7 มกราคม ในอดีต

กิตติภพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
7 มกราคม

7 มกราคม

2153 : กาลิเลโอ กาลิเลอี นักดาราศาสตร์ชาวอิตาเลียน ค้นพบดวงจันทร์บริวารที่ใหญ่ที่สุดของดาวพฤหัสบดี 4 ดวง คือ ไอโอ, ยูโรปา, แกนีมีด และคาลิสโต ต่อมาดาวบริวารทั้งสี่มีชื่อเรียกรวมเพื่อเป็นเกียรติแก่กาลิเลโอว่า "Galilean Satellites"

2408 : พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตในพระบรมราชวัง ด้วยพระโรควัณโรค สิริพระชนม์ได้ 57 ปี 5 เดือน 5 วัน ดำรงราชสมบัติในที่พระเจ้าแผ่นดินได้ 15 ปี

2456 : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนา ร.ร.เพาะช่างโดยพัฒนามาจากกองช่างแกะไม้ แล้วพัฒนาเป็น ร.ร.หัตถกรรมราชบูรณะ และ ร.ร.เพาะช่าง ตามลำดับ ทรงแต่งตั้งให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียน

2484 : เกิดกรณีพิพาทไทย - ฝรั่งเศส รัฐบาลไทยตั้ง จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ใช้กำลังทหารปรับปรุงเขตแดนไทยและอินโดจีนฝรั่งเศส ไทยจึงได้ดินแดน 4 จังหวัดคืนมา คือ เสียมราฐ พระตะบอง ศรีโสภณ และนครจำปาศักดิ์ โดยมีญี่ปุ่นอาสาไกล่เกลี่ย

2532 จักพรรดิฮิโรฮิโต (Emperor Hirohito) แห่งญี่ปุ่นเสด็จสวรรคต เมื่ออายุได้ 87 พรรษา โดยมีมงกุฎราชกุมาร อากิฮิโต (Crown Prince Akihito) เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นองค์ต่อมา

 2541 : สหรัฐฯ ส่งยานอวกาศ Lunar Prospector จากฐาน KSC โดยจรวด Athena ขึ้นสู่วงโคจร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คน กศน.มหาราชความเห็น (0)