ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา

BALLKUNG
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วัดอุดมคงคาคีรีเขต

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาและร่วมทำบุญที่วัดหลวงปู่ผาง (วัดอุดมคงคาคีรีเขต)

 หรือที่ชาวบ้านว่าวัดดูน

 

 

คณะชาว กศน.อำเภอมัญจาคีรีร่วมรับฟังธรรม จากท่านเจ้าอาวาส

 

กราบนมัสการขอพรจากหลวงปู่ผาง

โบสถ์

พระพุทธรูปและรูปปั้นจำลองของหลวงปู่ภายในโบสถ์

 

 

อิฐธาตุหลวงปู่ผาง เกสา และพระพทธรูปไม้ที่หลวงปู่ผางเคยบูชาอยู่ที่กุฏิของท่าน

เครื่องของใช้ของหลวงปู่ผาง

อิฐธาตุของพระเกจิต่างๆที่รวบรวมอยู่ในโบสถ์ไว้ให้ชม

 

 

อิฐธาตุของพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาล รวมทั้งพระบรมสารีริกธาตุซึ่งมีความสายงามมากประดั่งแก้วที่สวยงาม ซึ่งผมประทับใจมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน teacherballความเห็น (0)