เปิดซองสอบราคาการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนโครงการเรียนฟรี 15 ปี

นันทยา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ได้ต้อนรับคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี โดยมีท่าน ผอ.ภุชงค์  ฉิมพาลี เป็นประธาน และอาจารย์พิมพ์พิศา  พลอยแหวน และดิฉัน นันทยา มากเจริญ เป็นคณะกรรมการ โดยมี 2 บริษัทที่มายื่นซอง เพื่อเสนอราคา เอกสารทั้งของสองบริษัทครบถ้วนสมบูรณ์ แต่บริษัทเอกพิมพ์ไทยให้ราคาต่ำกว่าราคากลางอยู่ประมาณ 4,000 บาท และต่ำกว่าอีกบริษัทหนึ่ง บริษัทเอกพิมพ์ไทยจึงได้รับการจัดจ้างพิมพ์หนังสือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานของนันทยา ครูกศน.อำเภอสัตหีบความเห็น (0)