กิจกรรมอบรมเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และ กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมอบรมเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และ กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ได้ทำการจัดกิจกรรม อบรมเผยแพร่ประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนตำบลทางช้าง พื้นที่ที่รับผิดชอบ ได้จัดกิจกรรมร่วมกันกับ อาจารย์อุทิศ ตรีคุณา รับผิดชอบพื้นที่ตำบลวัดตะกูเพราะมีพื้นที่ติดกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชาวตำบลวัดตะกู และชาวตำบลทางช้าง โดยใช้สถานที่ ของสถานีอนามัยตำบลวัดตะกู โดยการนำของอาจารย์ธนารักษ์ ม่วงเกษม และอาจารย์ วรวุฒิ พุ่มสว่าง และบุคลากร กศน.อำเภอบางบาล นายชลันธร ชโลธร / นางสาวลักษณา นกครุฑ / นางวราภรณ์ ขาวเงินยวง  และจัดกิจกรรมอบรมการเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรโดย    นางจุราวรรณ อุดมกิตติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยฝึกทักษะอาชีพ กศน.บางบาลเคลื่อนที่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลมหาพราหมณ์&ตำบลทางช้างความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยมชมผลงาน

ขอบคุณ ผอ.สมควร ครับที่เข้ามาเยี่ยมชมผลงาน