แอร์รถยนต์

การทำสุญญากาศยานยนต์
          ปัจจุบันความจำเป็นในการใช้ระบบปรับอากาศในรถยนต์นั้นมีความสำคัยสำหรับผู้ที่มีรถยนต์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่รถยนต์     ดังนั้นผมเองก็ขอแนะนำความรู้เกี่ยวกับระบบแอร์รถยนต์ โดยที่วันนี้ขอเริ่มที่ ขั้นตอนการทำสุญญากาศแอร์รถยนต์ ดังนี้

1.  นำแมนนิโฟลเกจต่อสายบริการต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศ ส่วนสายสีน้ำเงินต่อเขากับ Compressor ด้านแรงดันต่ำ และ สายสีแดงต่อเข้ากับ Compressorด้านแรงดันสูง

2.  เปิดเครื่องทำสุญญากาศ

3.  เปิดวาล์วด้านแรงดันต่ำและแรงดันสูงของแมนนิโฟลเกจประมาณ 15 นาที สังเกตุเข็มด้านแรงดันต่ำจะลดต่ำลงจาก 0 Psiจากนั้นให้ปิดวาล์วด้านแรงดันสูงและแรงดันต่ำ-ปิดเครื่องทำสุญญากาศ  ทิ้งไว้ 5 นาทีเข็มเกจที่แรงดันต่ำจะต้องหยุดนิ่งไม่เคลื่อนที่เข้าใกล้ 0  Psi แสดงว่าระบบไม่เกิดการรั่วภายในระบบ

4.  เมื่อไม่เกิดการรั่วในระบบให้เปิดเครื่องทำสุญญากาศต่อและเปิดวาล์วทั้งสองของแมนนิโฟลเกจทิ้งไว้ประมาณ20 นาที หรือ เข็มด้านแรงดันต่ำอยู่ที่ -30 Psi 

5.  เมื่อทำตามขั้นตอนข้างต้นสำเร็จแล้วให้ปิดวาล์วทั้งสองของแมนนิโฟลเกจ-ปิดเครื่องทำสุญญากาศ เป็นอันเสร็จสิ้นการทำสุญญากาศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำสูญญากาศระบบแอร์ความเห็น (0)