การประดิษฐ์พวงกุญแจลูกปัด

         

                  วัสดุ  อุปกรณ์ 

         ลูกปัด (เลือกสีตามชอบ)           จำนวน 30  เม็ด

         เอ็น เบอร์ 0.45                       จำนวน   1  ม้วน

         ห่วงกุญแจ                             จำนวน   1  ชุด

         กรรไกร       คีม

        

        วิธีร้อยลูกปัดแบบกลม 

                            

1. ร้อยลูกปัด  5 เม็ด ในเม็ดที่ 5 ให้สอดเอ็น                        

2. ร้อยลูกปัด 4 เม็ด ในเม็ดที่ 4 ให้สอดเอ็น

3. ปลายเอ็นซ้ายสอดเข้าไปในลูกปัดเดิม 1 เม็ด 

   (ให้สังเกตทิศทางของเส้นเอ็นที่ว่างอยู่)   

4. ปลายเอ็นขวาร้อยเพิ่ม 3 เม็ด ในเม็ดที่ 3 ให้สอดเอ็น

5. ปลายเอ็นซ้ายสอดเข้าไปในลูกปัดเดิม 1 เม็ด  

6. ปลายเอ็นขวาร้อยเพิ่ม 3 เม็ด ในเม็ดที่ 3 ให้สอดเอ็น  

7. ปลายเอ็นซ้ายสอดเข้าไปในลูกปัดเดิม 1 เม็ด  

8. ปลายเอ็นขวาร้อยเพิ่ม 3 เม็ด ในเม็ดที่ 3 ให้สอดเอ็น

9. ปลายเอ็นซ้ายสอดเข้าไปในลูกปัดเดิม 2 เม็ด 

10 ปลายเอ็นขวาร้อยเพิ่ม 2 เม็ด ในเม็ดที่ 2 ให้สอดเอ็น

11. ปลายเอ็นซ้ายสอดเข้าไปในลูกปัดเดิม 1 เม็ด  จะได้ครึ่งวงกลม

12. ปลายเอ็นขวาร้อยเพิ่ม 3 เม็ด ในเม็ดที่ 3 ให้สอดเอ็น

13 ปลายเอ็นซ้ายสอดเข้าไปในลูกปัดเดิม 2 เม็ด

14. ปลายเอ็นขวาร้อยเพิ่ม 2 เม็ด ในเม็ดที่ 2ให้สอดเอ็น 

15. ปลายเอ็นซ้ายสอดเข้าไปในลูกปัดเดิม 2 เม็ด

16. ปลายเอ็นขวาร้อยเพิ่ม 2 เม็ด ในเม็ดที่ 2ให้สอดเอ็น

17. ปลายเอ็นซ้ายสอดเข้าไปในลูกปัดเดิม 2 เม็ด

18. ปลายเอ็นขวาร้อยเพิ่ม 2 เม็ด ในเม็ดที่ 2ให้สอดเอ็น  

19. ปลายเอ็นซ้ายสอดเข้าไปในลูกปัดเดิม 3 เม็ด 

20. ปลายเอ็นขวาร้อยเพิ่ม 1 เม็ด แล้วสอดเอ็น 

21. นำปลายเอ็นที่เหลือมาผูกให้แน่น แล้วสอดปลายที่เหลือเข้าไปในลูกปัดเดิม 

22. นำพวงกุญแจมาใส่      

                                          

 

  

                                          ผลงานที่ทำสำเร็จแล้ว