OPPP009 - การตรวจสอบข้อมูลที่ส่งเข้า

เชื่อหรือไม่ครับว่าในปี 2553 ที่ผ่านมามีหลายหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่เคยมาดูผลการตรวจสอบของตนเองเลย ปรากฏว่าข้อมูลที่ส่งมาทั้งปีไม่ผ่านเลยซัก Record

หลายวันมานี้ผมมีเรื่องอยากเขียนหลายเรื่อง แต่หากนำมาเขียนรวมกันคงยาวเกินไปและไม่น่าอ่าน ดังนั้นวันนี้ผมขอพูดเรื่องการตรวจสอบข้อมูลที่ส่งเข้ามาก่อนแล้วกันครับ คำว่า "การตรวจสอบข้อมูลที่ส่งเข้ามา" แบ่งออกเป็น 2 มุมมองนะครับ คือ ข้อมูลที่ส่งเข้ามาแล้ว สปสช. ตรวจ กับ หน่วยบริการตรวจสอบผลหลังส่งข้อมูลเข้ามา ซึ่งทั้งสองส่วนก็เกี่ยวข้องกันอย่างเลี่ยงไม่ได้ การตอบกลับข้อมูลให้หน่วยบริการที่เรียกว่า REP ผมคิดว่าได้ประโยชน์อย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะกระท่อนกระแท่นบ้าง แต่ในปีนี้สิ่งที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือ หน่วยบริการมีการตรวจสอบผลการประมวลผลของ สปสช. กันมากขึ้น มีคำถามเกิดขึ้นว่าทำไม อย่างไร ถึงได้ผลอกมาแบบนี้ และที่สำคัญสามารถบอกได้ว่า สปสช. ตรวจผิด ซึ่งสำหรับผมแล้วไม่ถือว่าข้อผิดพลาดเป็นเรื่องที่ล้มเหลว แต่ข้อผิดพลาดคือหนทางนำไปสู่ความสำเร็จ การที่หน่วยบริการสามารถบอกได้ว่า สปสช. ตรวจผิด ในการคิดเชิงระบบแล้วผมกลับดีใจ เพราะนั่นแสดงว่าหน่วยบริการเหล่านั้นมีการพัฒนาและเข้าใจระบบมากยิ่งขึ้น (ถึงแม้ว่าบางท่านอาจต้องการแค่ได้เงินมากๆ แต่ก็ถือว่ามีการพัฒนาเรื่องข้อมูล)

ใน ปี 2554 ทางสำนัก IT ได้พัฒนาระบบการแจ้งกลับให้หน่วยบริการทราบแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ
1) ในหน้า "ส่งข้อมูล" เมื่อส่งเข้ามาจะถูกสอบตั้งแต่รูปแบบไฟล์ zip ไฟล์ จนเมื่อนำเข้าได้หน่วยบริการสามารถ
เข้ามาดูได้โดยคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อดูว่าโครงสร้างข้อมูลผ่านมากน้อยแค่ไหน ซึ่งหากตรวจสอบโครงสร้างไม่ผ่านเลยก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องการประมวลผล แต่หากผ่านทั้งหมดก็ไปลุ้นต่อเรื่องการประมวลผลครับ
2) ในหน้า "ข้อมูลผลการตรวจสอบ" ซึ่งผมจะเรียกย่อๆ ว่า REP เป็นหน้าที่ใช้แสดงข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว หน้าที่แหละสำคัญครับ หน่วยบริการต้องเข้ามาดูครับว่าข้อมูลของทางประมวลผลผ่านหรือไม่ผ่านมากน้อยเพียงใด เพื่อนำผลที่ได้ไปสู่การแก้ไขปรับปรุงระบบต่อไป

เชื่อหรือไม่ครับว่าในปี 2553 ที่ผ่านมามีหลายหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่เคยมาดูผลการตรวจสอบของตนเองเลย ปรากฏว่าข้อมูลที่ส่งมาทั้งปีไม่ผ่านเลยซัก Record ผมไม่อยากโทษหน่วยบริการเท่าไหร่ อาจเป็นเพราะทีมงานอธิบายไม่ชัดเจน ดังนั้นในปีนี้เราจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด หากหน่วยบริการไหนส่งข้อมูลไม่ผ่านเลย อาจมีทีมงานติดต่อไปหาท่าน อย่างไรก็ตามผมคิดว่าคนที่อ่านบทความที่ผมเขียนคงไม่ใช่หน่วยบริการเหล่านั้นนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน OP/PP Data By Kidkomความเห็น (0)