รางวัลชนะเลิศ  แกะสลักผลไม้ ช่วงชั้นที่ 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 60  จังหวัดเชียงราย 

15 - 17 ธันวาคม 2553

ผลงานของ  โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง "ราษฎร์สามัคคี"

สพป.พิจิตร เขต 2

 

 

รางวัลชนะเลิศ  กิจกรรมแกะสลักผลไม้  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 60  จังหวัดเชียงราย

ผลงานของ เด็กชายวันฉลิม  เขียวเขิน

เด็กชายสิริพล  ปั้นเทศ

เด็กหญิงศศิประภา  มิ่งกุละ

โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง "ราษฎร์สามัคคี" สพป.พิจิตร เขต 2

ผู้ฝึกสอน  นายณรงเดช  นาขนานรัมย์