136. วันวชิราวุธ ปี 2553

PoOmDeE
       เนื่องด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย อีกวาระหนึ่ง
       ลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จึงได้มาชุมนุมกัน ณ สนามพิธี โรงเรียนเชียงกลมวิทยา ได้พร้อมใจกันถวายราชสดุดีแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ ที่ได้พระราชทานกำเนิดกิจกรรมลูกเสือขึ้นในประเทศไทย ในการเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ มีลูกเสือเข้าร่วมพิธีดังนี้
         กลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  โรงเรียนเชียงกลมวิทยา    จำนวน 3 กลุ่ม
              กลุ่มที่ 1 จำนวน 3 กอง        ลูกเสือ  จำนวน         115      คน
              กลุ่มที่ 2 จำนวน 3 กอง        ลูกเสือ  จำนวน         100      คน
              กลุ่มที่ 3 จำนวน 3 กอง        ลูกเสือ  จำนวน           82      คน
                                          รวมทั้งสิ้น           จำนวน         297      คน
                 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ                    จำนวน           20      คน
               โดยมีกิจกรรมตามกำหนดการ ดังนี้
เวลา    14.40 น  - ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  พร้อม  ณ สถานที่ประกอบพิธี
           15.00 น - ประธานในพิธีมาถึง พิธีกรสั่งลูกเสือ เนตรนารี ทำความเคารพ “กอง–ตรง” 
                           (บรรเลงเพลงมหามหาฤกษ์)
                        -  พิธีกร  เชิญตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงานฯ  กล่าวรายงาน
                        -  ประธานในพิธี  ประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสรณ์  รัชกาลที่ 6
                        -  ประธานในพิธีถวายความเคารพ ... ถวายมาลัย  จุดเทียนธูป  
                        -  ผู้แทน กลุ่ม / กองลูกเสือ เนตรนารี  ถวายพวงมาลัย
                        -  พิธีกรสั่งลูกเสือ เนตรนารี  “ถอดหมวก”   “นั่ง”
                        -  เมื่อได้ยินคำว่า “นั่ง” ให้ลูกเสือ เนตรนารีก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าครึ่งก้าว  
                                           คุกเข่าขวาลง   ตั้งเข่าซ้ายขึ้น  นั่งลงบนส้นเท้าขวา 
                                           มือขวาแบคว่ำ  วางบนเข่าขวา  
                                           มือซ้ายที่ถือหมวกวางพาดเข่าซ้ายตั้งฉากกับเข่าซ้าย 
                                            และก้มศีรษะพอประมาณ                                 
                        -  พิธีกรนำเพลงถวายราชสดุดี 
                                          “ ข้า ฯ ลูกเสือ …….(ลูกเสือรับ)…
                                             เชื้อไทย  ใจเคารพ……..(ต่อไปจนจบ) จบเพลง
                         -  พิธีกรสั่งลูกเสือ เนตรนารี “ลุก” “สวมหมวก” 
                         -  ประธานในพิธี   กล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเทิดพระเกียรติ
                                        พระบาทสมเด็จพระปรเมทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ
                                        และให้โอวาทแก่คณะลูกเสือที่มาร่วมพิธี   จบคำกล่าว           
                         -  พิธีกรสั่งลูกเสือ  “กอง – ตรง”   บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
                         -  ลูกเสือ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน
                   ———————-  จบพิธี ——————– 
>>> เก็บภาพบรรยากาศมาฝากคะ

ประธานในพิธี นายเจษฎา  นาสินส่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
กล่าวรายงานการดำเนินกิจกรรม โดย นางสาวเกษร  ภูมิดี ครู  โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
พิธีกร โดย นางสาวเบญจมาศ  กระตารัตน์  ครู โรงเรียนเชียงกลมวิทยาถวายพวงมาลา จุดธูปเทียน และร้องเพลงถวายราชสดุดี

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My WoRk..."PoOmDeE"

คำสำคัญ (Tags)#ลูกเสือ#เชียงกลมวิทยา#วันวชิราวุธ

หมายเลขบันทึก: 413185, เขียน: 11 Dec 2010 @ 15:00 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 17:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)