กศน.ตำบลกระจิว ทำโครงการหน้าบ้าน น่ามอง ก่อนถึงวันพ่อ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การปลูกต้นไม้ จำนวน ๒๙๐ต้น ณ บริเวณคลองพระแก้ว หมู่ที่ ๗ บ้านดอนกลางใต้ ต.กระจิว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา และการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด เนื่องในวันสำคัญของชาติฯ ด้วยการกำจัดวัชพืช หน้าบ้านตัวเอง และ ริมถนนคลองพระแก้ว โดยมีกำนันตำบลกระจิว นักศึกษา กศน.ตำบลกระจิว และประชาชนบ้านดอนกลางใต้ ประมาณ ๔๐ คน เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในวันนี้