1 ไร่ 1 แสน

โสภา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 การขยายเครื่อข่ายประสานงานกับภาคธุรกิจและเอกชน(การทำการเกษตรแบบประณีต)

    

         กิจกรรม 1 ไร่ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ตามทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 พื้นที่ดำเนินการ บ้านหนองแต้ บ้านบ่อ บ้านกุดเชียงมี ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ โดยการสนับสนุนของหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมการเกษตรความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ มาชมสวรรค์บนดิน แสนสุขี มีตู้เย็นธรรมชาติ อย่างนี้ เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม  ค่ะ :)

เอา  ข่าว ข้าวมาส่ง ครับ

มีคำถามมาถาม+บอกเล่า ครับ

1.ทำไมชาวนา ส่วนใหญ่ยังยากจน (คนรวยก็มีแต่ส่วนน้อย)

2.มีคนบอกว่า "ข้าวเป็นพืชคุณธรรม" กินได้ตั้งแต่คนที่จนที่สุด ยันคนรวยที่สุด ก็กินข้าว

3.ชาวนา "จะขายข้าวเเพงไม่ได้" เพราะจะทำให้คนจนค่อนโลก อดตาย
คนกว่า 50% ของประชากรโลกกินข้าว เป็นอาหารหลัก

4.ชาวนา จึง เป็นอาชีพ ที่มีเกียรติ มีกิน และมีคุณธรรม ครับ
แม้ว่าจะไม่รวย(เงินตรา) เหมือนคนทั่วไป แต่ก็มีข้าวให้ชาวโลกกิน ครับ

นามสมมติสัจจะ
IP: xxx.121.214.32
เขียนเมื่อ 

ข้อ 1. ทำไมชาวนา ส่วนใหญ่ยังยากจน?

- เพราะผู้บริหารประเทศทุกรุ่นที่ผ่านมาให้ทำเพียง 2 เรื่อง คือลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต

เมื่อลดต้นทุนได้ พ่อค้าก็บอกว่า "เก่งจัง ลดราคาให้ผมด้วยสิ"

เมื่อเพิ่มผลผลิตได้ พ่อค้าก็บอกว่า "เก่งจัง ลดราคาให้ผมด้วยสิ"

พ่อค้าพูดเพียงคำเดียว "เก่งจัง ลดราคาให้ผมด้วยสิ" ชาวนาจึงยากจนต่อไป

ข้อ 3. ชาวนา "จะขายข้าวเเพงไม่ได้" เพราะจะทำให้คนจนค่อนโลก อดตาย คนกว่า 50% ของประชากรโลกกินข้าว เป็นอาหารหลัก

- เป็นคำสั่งให้เฉพาะชาวนาทำตาม ไม่ใช้ข้าวตราฉัตร ข้าวมาบุญครอง ข้าวตราเกษตร ข้าวตรา...

คนจนค่อนโลกจะอดตายแน่นอน เพราะชาวนาไทยจะตายหมดในไม่ช้า

ข้อ 4.ชาวนา จึง เป็นอาชีพ ที่มีเกียรติ มีกิน และมีคุณธรรม ครับ

แม้ว่าจะไม่รวย(เงินตรา) เหมือนคนทั่วไป แต่ก็มีข้าวให้ชาวโลกกิน ครับ

- ข้อสังเกตข้อนี้ เป็นคุณสมบัติของชาวนาญี่ปุ่น มีเกียรติ มีกิน มีเงิน และมีอำนาจต่อรองทางการเมือง เพราะไม่สนใจส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกให้ตัวเองยากจน...เหมือนไทย

เขียนเมื่อ 

หมอชาวนา
IP: xxx.114.114.65
เขียนเมื่อ 

ท่าน นามสมมติสัจจะ พูดถูก ชาวนาถูกหลอกมาตลอดชีวิต ค้าขายไม่เป็น ผมพูดกับคนในสภาเกษตรกรที่เกษตรเลือกมาอย่างดีก็ยังไม่มีสติฟังไม่รู้เรื่อง ถ้าชาวนาอยากรวยง่ายมาก ...ผมก็เล่าให้ฟัง แต่ก็ไม่คิดตามจึงไม่เกิดปัญญา ไม่เข้าใจ จับเป้าหมายไม่เป็น ไม่เห็นยุทธศาสตร์ ขาดกลยุทธ์ คิดไม่เป็นระบบ ไม่สามัคคี ไม่มีขบวนการของตนเอง ผมเห็นหลายวิธีที่ชาวนาจะรวย แต่คนไม่สนใจเอง

ครูไทย
IP: xxx.173.12.48
เขียนเมื่อ 

ดิฉันมีสวนผลไม้ผสมผสานพื้นที่ 4 ไร่ แต่เป็นพื้นที่เชิงเขา อยากใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ในพื้นที่มีทุเรียนพื้นบ้าน 20 ต้น  มังคุด   50 ต้นรับผลลผิตแล้วและ ปลูกยางพาราแซมในสวนอีก 400 ต้น  แต่ยังไม่ได้กรีดเพราะยังเล็ก  อยากให้ช่วยออกแบบสวนเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ท่านใดมีความรู้กรุณาให้คำแนะนำด้วยคะ่