นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ

นายแพทย์พิชิต  ศิริวรรณ

เป็นทูตพิทั กษ์สิทธิเด็กประจำปี 2553  สาขาประชาสังคม

             รองผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย คุณหมอพิชิตเป็นแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งที่อุทิศเวลาและความสามารถในการแก้ไขความพิการแก่เด็กที่ประสบปัญหาปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่น ๆ ตั้งแต่ปี 2541 โดยคุณหมอพร้อมทีมแพทย์ พยาบาลอาสาสมัครได้ตระเวณออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปปฏิบัติงานตามพื้นที่ห่างไกล โดยไม่รับค่าตอบแทน ทั้งยังระดมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยในระยะที่ผู้ป่วยต้องพักฟื้นร่างกาย ถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับการผ่าตัดรักษาจำนวน 3,315 คน นอกจากนี้ยังได้ผลักดันให้เกิดระบบการประสานความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสร้างหลักประกันให้ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ได้รับการรักษาและบริการที่จำเป็น มีการยกระดับมาตรฐานการรักษา การจัดหาเพดานเทียม การจัดฟันและการแก้ไขการพูด ส่งผลให้เด็กทุกรายได้เติบโตอย่างมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ ป้องกันมิให้เด็กอยู่ในสภาพพิการจากการเข้าไม่ถึงโอกาส

              คุณหมอเป็นผู้มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ คือการมุ่งช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา หรือแนวคิดทางการเมือง โดยเป็นทีมแพทย์ที่ทำงานเกาะติดพื้นที่ที่ยากลำบากด้วยความมุ่งมั่น เช่นช่วยเหลือเด็กและผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศไต้หวัน, เด็กกำพร้าและผู้ประสบภัยพายุไซโคลนในประเทศพม่า และล่าสุดในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่ราชประสงค์ คุณหมอและทีมแพทย์ได้เข้าไปตรวจรักษาและแจกอาหาร นมสำหรับเด็กในวัดปทุมวนารามและชุมชนบ่อนไก่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะทำงานด้านเด็กความเห็น (1)

อุดมลักษณ์
IP: xxx.120.6.199
เขียนเมื่อ 

ท่านสุดยอดมากๆๆคะ

เป็นบุคลที่น่ายกย่อง  และน่าจดจำอีกท่านหนึ่งในประเทศไทยเราคะ

เป็นบุคลที่สำคัญต่อประเทศชาติมากทีเดียวคะ