งานการศึกษาต่อเนื่อง

งานเครือข่าย

วันที่ 20,21 พฤศจิกายน 2553  กศน.ตำบลเชียงรากน้อยได้ร่วมทำกระทงให้กับชุมชนซอยโยธาพัฒนา  ส่งเข้าประกวด  งานประเพณีลอยกระทง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพระอินทราชา  โดยได้รับความร่วมมือจาก บุคลากร กศน.ตำบลบ้านพาสน์  กศน.ตำบลวัดยม  กศน.ตำบลบ้านกรด  กศน.ตำบลตลาดเกรียบ  กศน.ตำบลบ้านแป้ง  กศน.ตำบลเกาะเกิด  และครูศูนย์การเรียนชุมชนเชียงรากน้อย  ที่ช่วยกันจัดทำกระทงจนสำเร็จส่งทันเข้าประกวด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำเชียงรากน้อยความเห็น (2)

ok

ขอบคุณ ท่านผอ.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์มากค่ะที่เข้ามาเยี่ยม ให้กำลังใจ ค่ะ จะทำให้ดีที่สุดค่ะ