จากที่ดิฉันได้ทำงานซึ่งเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ใส่ท่อเจาะคอโดยตรงมา 15 ปี ส่วนใหญ่พยาบาลเรามักจะแนะนำผู้ป่วยและญาติให้ดูแลท่อเจาะคอ โดยป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่อเจาะคอเพราะกลัวผู้ป่วยมีปัญหาสำลักได้ จากคำแนะนำดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ป่วยอาบน้ำแยกส่วน คือ สระผมโดยวิธีก้มศีรษะหรือให้ผู้อื่นสระให้ จากนั้นจะอาบน้ำโดยรดน้ำใต้ท่อเจาะคอลงมาอีก 1 ส่วน ซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ผู้ป่วยใส่ท่อเจาะคอต้องอาบน้ำเช่นนั้น

อยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่ผู้ปวยวัยรุ่น ซึ่งเป็นผู้ป่วยเก่าของเรามารักษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เด็กๆ เดินหัวเปียกออกมาห้องน้ำ จึงได้ซักถามถึงการอาบน้ำ จึงทราบว่าพระเอกของเรามีปัญหาเรื่องการอาบน้ำ ในช่วง 1- 2 เดือนแรก หลังใส่ท่อเจาะคอเท่านั้น หลังจากนั้นจะอาบน้ำได้เหมือนก่อนใส่ท่อเจาะคอทุกอย่าง จึงได้ถามเทคนิคการอาบน้ำจากหนุ่มน้อยเพื่อนำไปแนะนำผู้อื่นต่อไป

ในช่วงนั้นเรามีผู้ป่วยเก่ากลับมานอนรักษาหลายราย ทีมงานของเราได้เข้าไปพูดคุยถึงวิธีการอาบน้ำ พบว่า 95%ยังอาบน้ำแยกส่วน (ศีรษะและลำตัว) พวกเราจึงได้ประเมินผู้ป่วยที่แผลเจาะคอไม่มีปัญหา แลได้เชิญชวนให้ผู้ป่วยอาบน้ำรดตั้งแต่ศีรษะ โดยมีพวกเราไปยืนคอยให้กำลังใจผู้ป่วยถึงหน้าห้องน้ำ และสุดท้าย ผู้ป่วยทำได้สำเร็จและรู้สึกดีใจที่สามารถอาบน้ำได้เหมือนเดิม