การเป็นครูครั้งแรก

ไออ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สอนศิษย์

ในสัปดาห์แรกของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันแรกของการฝึกตื่นเต้นมากได้เจอนักเรียนหลายรูปแบบทั้งเด็กเรียนร้อย  เด็กซน  เด็กพิเศษ แต่เด็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความมุ่งมานะที่จะเรียน 

   วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  คุมแถวตอนเช้าชั่วโมงแรกของการเรียนอาจารย์พี่เลี้ยงสอนวิชาภาษาไทยและให้ดิฉันจัดทำสื่อในการเรียนการสอนทำสื่อเกี่ยวกับประวัติราชวงศ์ไทยทั้ง 9  ราชวงศ์  และทำสื่อเกี่ยวกับแผนที่โลก

  วันอังคารที่9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  คุมแถวตอนเช้านำนักเรียนขึ้นชั้นเรียนจัดบร์อดในชั้นเรียนทั้งหมด 6 บร์อดแต่พึ่งทำเสร็จแค่2 บร์อด

  วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  คุมแถวตอนเช้านำนักเรียนขึ้นชั้นเรียนสังเกตการสอนจัดทำแผนการสอน

  วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  คุมแถวตอนเช้าสอนวิชาภาษาไทยชั่วโมงแรก  วิชาแนะแนวชั้วโมงที่ 2  สอนวิชาประวัติศาสตร์  และจัดทำบร์อด

  วันศุกร์ที่12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553  คุมแถวตอนเช้านำนักเรียนขึ้นชั้นเรียนสอนวิชาภาษาไทย  วิชาสังคม   ทำบร์อดในชั่วโมง  นำนักเรียนทำกิจกรรมชุมนุม

         ถึงครูจะเหนื่อยแค่ไหน   ครูยอมเพื่อให้ลูกศิษย์มีความรู้  และสอนศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคม           ขอขอบคุณครู - อาจารย์ทุกท่านที่ทำให้ศิษย์คนนี้  มีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ครูที่ดีต่อไปในอนาคต        ขอบคุณมากๆนะคะ   ลูกศิษย์คนนี้จะทำให้ดีที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพครู1ความเห็น (0)