การสอนคอมพิวเตอร์

ปัจจัยที่ทำให้เด็กติดเกมส์

สวัสดี ตอนบ่ายคะ ตอนนี้การสอนคอมพิวเตอร์ที่จะทำให้เด็กสนใจเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเพราะตอนนี้ เด็ก ๆ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมค่อนข้าง ติดเกมส์ โดยไม่สามารถแบ่งเวลาที่เหมาะสมได้ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว ส่งผลให้เด็กนักเรียนมีผลการเรียนที่ค่อนข้างตำ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ อาจมีสาเหตุดังนี้

    1.ขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง

    2. ติดเพื่อน

    3. ไม่มีผู้แนะนำที่ถูกต้อง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สอนคอมพิวเตอร์อย่างไร ไม่ให้เด็กเล่นเกมส์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มีวิธีการใดบ้างคะที่ทำให้เด็กหันมาสนใจเรียน

คอมพิวเตอร์มีสองด้าน ด้านดีคือข้อมูลและความรวดเร็ว ด้านเสียคือทำให้ติดเกมส์และเผยแพร่สิ่งเลวร้าย ต้องช่วยกันดูแลจริงจัง