OpenOffice การเปลี่ยนตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย

Lungnoke
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิธีเปลี่ยนตัวเลขอารบิคให้เป็นเลขไทยใน OpenOffice โดยไม่ต้องใช้มาโคร

คำถามเรื่องการเปลี่ยนตัวเลขอารบิคให้เป็นเลขไทยในเอกสารที่มีอยู่เดิม มีการสอบถามผ่านสื่อ Internet กันมากพอสมควรซึ่งก็มีผู้รู้หลายๆคนได้ให้คำตอบไว้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิธีการจัดการกับเอกสาร Microsoft Words โดยการเขียน macro ทำเป็นเอกสารแม่แบบเผยแพร่ให้ใช้กัน แต่สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมประเภท Opensource อย่าง OpenOffice นั้นมีเผยแพร่ให้ได้เห็นไม่มากนัก ซึ่งผมได้ไปพบใน Blog หนึ่งคือ http://bigtui.exteen.com/20070709/entry Bigtui Blog post ไว้เมื่อ 2007/Jul/09 เห็นว่าเป็นประโยชน์และน่าสนใจจึงนำมาทดลองใช้กับโปรแกรม Writer และ Calc ของ LibreOffice 3.3.0 beta ซึ่งจะมาเป็นตัวใหม่ของ OpenOffice ต่อจาก Sun และ Oracle

วิธีการเปลี่ยนตัวเลขแบบนี้จะไม่ใช้ macro ครับ แต่จะเป็นการนำเอา function พื้นฐานของโปรแกรมที่มีอยู่แล้วมาปรับใช้ วิธีการก็คงเป็นแบบเดียวกับที่ blog ของ Bigtui แนะนำไว้ ผมเพียงแต่นำมาทดลองกับ OpenOffice ในเวอร์ชั่นต่างๆ(เท่าที่มี) กับเอกสารที่ถูกสร้างขึ้นในแต่ละสภาพแวดล้อม และการทดลองว่าหากมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไปจะมีผลต่อตัวเลขในเอกสารอย่างไร เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับใช้ให้เหมาะกับการใช้งานจริงของตนเองได้เท่านั้นครับ

ขั้นตอนที่1 เป็นการทดลองใช้บนเอกสารที่สร้างขึ้นจาก Writer
ภาพแรกเป็นเอกสารที่ถูกสร้างขึ้นจาก Writer โดยที่ยังไม่มีการปรับแต่งใดๆ ตัวเลขที่ปรากฏจะเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่แสดงในภาพ


ขั้นตอนที่2 การเลือกเครื่องมือ
การปรับแต่งโปรแกรม
1. เข้าโปรแกรม Writer เปิดเอกสารที่ต้องการ (เอกสารตามตัวอย่างภาพแรก)
2. ที่เมนูเลือก "เครื่องมือ" แล้วคลิกที่ "ตัวเลือก"


ขั้นตอนที่3 การเลือกค่าลักษณะตัวเลข
3. จะปรากฏหน้าต่างของตัวเลือกตามภาพ คลิกที่ การกำหนดภาษา > ภาษาไทยและภาษาซับซ้อนอื่นๆ
4. คลิกที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมในช่อง ตัวเลข (ค่าปกติจะเป็นอารบิค) เพื่อเปิดตัวเลือกทั้งหมด เลือก "ระบบ" แล้วกด "ตกลง"
(ถ้าเมนูของท่านมีส่วนที่ไม่เป็นภาษาไทยให้ทำตามตัวอย่างใน Blog ของ Bigtui ตามลิงค์ข้างบนครับ)


ขั้นตอนที่4 การแสดงผลตัวเลข "ระบบ"
5. การแสดงผลของเอกสาร ตัวเลขทั้งหมดที่อยู่บนเอกสารไม่ว่าจะถูกพิมพ์โดยวิธีใดจะเปลี่ยนเป็นเลขไทยทั้งหมด (ให้ลองเทียบดูกับภาพแรกด้านบนนะครับ)


การพิมพ์เอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างเอกสารใหม่ ไม่ว่าจะพิมพ์ตัวเลขที่ตำแหน่งใดของแป้นพิมพ์หรือบน Numeric Keypad ตัวเลขที่ปรากฏก็จะเป็นเลขไทยทั้งหมดเช่นกัน


ขั้นตอนที่5 การแสดงผลการพิมพ์
6. เมื่อดูภาพตัวอย่างก่อนพิมพ์ การแสดงผลตัวเลขเป็นเลขไทยทั้งหมดเช่นกัน และเมื่อพิมพ์ออกมาก็จะได้ผลเหมือนกับตัวอย่าง


ขั้นตอนที่6 การปรับกลับคืนค่าปริยาย (อารบิค)และการแสดงผล
7. การปรับโปรแกรมให้กลับไปใช้ค่าปริยายให้ทำตามขั้นตอนที่ 2-3 เลือกช่อง ตัวเลข กลับคืนเป็น "อารบิค" แล้วกด "ตกลง"
8. การแสดงผลของตัวเลขจะแสดงผลตามตำแหน่งของตัวเลขที่เรากดบนแป้นพิมพ์และ Numeric Keypad (พิมพ์เลขไทยจะปรากฏเป็นเลขไทย พิมพ์เลขอารบิคจะปรากฏเป็นเลขอารบิค พิมพ์บน Numeric Keypad จะปรากฏเป็นเลขอารบิคเท่านั้น)


จากการทดลองใช้วิธีการเปลี่ยนตัวเลขอารบิคให้เป็นเลขไทยโดยการเปลี่ยนการแสดงผลภาษาจากค่าปริยาย (อารบิค) ไปเป็นค่าระบบ (ไทย) พบว่า

1. การตั้งค่าโปรแกรมเป็น "ระบบ" ทั้งเอกสารเก่าที่ถูกเปิด และเอกสารที่ถูกสร้างขึ้นใหม่จะแสดงผลตัวเลขเป็นตัวเลขไทยทั้งหมดไม่ว่าจะกดตัวเลขตรงส่วนใดของแป้นพิมพ์ ไม่สามารถแสดงผลตัวเลขอารบิคได้เลย
2. เอกสารที่ถูกเปิดขณะที่โปรแกรมถูกตั้งค่า"ระบบ"เมื่อถูกสั่งพิมพ์จะแสดงผลการพิมพ์ตัวเลขเป็นเลขไทยทั้งหมดเหมือนกับการแสดงผลบนหน้าจอ
3. เอกสารที่ถูกเปิดขณะที่เปลี่ยนมาใช้ค่าปริยาย (อารบิค) จะแสดงผลตัวเลขเป็นแบบที่ถูกพิมพ์บนแป้นพิมพ์คือพิมพ์เลขไทยบนแป้นพิมพ์จะแสดงผลเป็นเลขไทย พิมพ์เลขอารบิคบนแป้นพิมพ์จะแสดงผลเลขอารบิค การพิมพ์บน Numeric Keypad จะแสดงผลเป็นเลขอารบิคเท่านั้น แม้ว่าเอกสารจะถูกสร้างขึ้นตามข้อ 1. และได้ถูกบันทึกไว้ขณะที่แสดงผลเป็นตัวเลขไทยทั้งหมดก็ตาม

ข้อสังเกตุ

การเปลี่ยนตัวเลขด้วยวิธีนี้จะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบถาวร จะมีผลเฉพาะเมื่อโปรแกรมถูกปรับสถานะเป็นค่าภาษาของระบบ (ถ้าระบบภาษาของโปรแกรมไม่ใช่ภาษาไทยก็ใช้ไม่ได้ครับ)จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวเท่านั้นการใช้งานหากในองค์กรใช้โปรแกรม OpenOffice ทั้งหมดและตั้งเป็นค่าเดียวกันหมดก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่หากต้องมีการนำเอกสารไปเปิดจากเครื่องที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่าปริยาย(อารบิค)เข้าไว้ก็อาจมีปัญหาได้

อย่างไรก็ตามการตั้งค่า "ระบบ(ไทย)" ทั้งหมดท่านก็ต้องยอมรับถึงความไม่สะดวกเมื่อต้องพิมพ์ตัวเลขอารบิคด้วยนะครับ

การเปลี่ยนตัวเลขแบบถาวรเลยก็คงต้องใช้วิธีการเดียวกับการแก้ปัญหาใน Microsoft Word คือการเขียนมาโครขึ้นมา ซึ่ง OpenOffice สามารถทำได้อยู่แล้ว แต่ก็เช่นเดียวกัน มันสามารทำให้ท่านเปลี่ยนตัวเลขจากอารบิคเป็นไทยได้ทั้งหมดอย่างถาวร และมันก็หมายความว่ามันจะไม่มีเลขอารบิคหลงเหลือในเอกสารเลยเช่นกัน

การพิมพ์ตัวเลขไทยโดยวิธีการปกติอาจจะลำบากหน่อย เพราะต้องใช้ตัวเลขบนแป้นพิมพ์เท่านั้น แต่ผมว่าในโลกของ Opensource การทำให้ Numeric Keypad สลับไปพิมพ์เลขไทยได้น่าจะไม่เกินความสามารถของชุมชนชาว Opensource หรอกครับ

คราวหน้ามาว่ากันเรื่อง Calc ครับ ตัวนี้อาจต้องทำใจบ้าง

ข้อมูล Software
OS 1). Windows XP SP3 2).Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat
Applications 1). GOOO OpenOffice.org 3.2.0 OOO320m12(Build:9483) 2). LibreOffice 3.3.0 OOO330m9 (Build:1) libreoffice-build 3.2.99.2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Outsiderความเห็น (5)

ingni
IP: xxx.44.210.31
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ กำลังหาข้อมูล เพราะต้องพิมพ์เอกสารราชการ ที่ต้องเปลี่ยนเป็นเลขไทยพอดีเลยค่ะ

ขอเอาไปแชร์ตต่อให้ที่ทำงานใช้กันนะคะ

แต่อยากขอสอบถามเพิ่มเติมอ่ะค่ะ ว่าถ้าเป็นแบบนี้ เวลาพิมพ์ชื่อเฉพาะที่เป็นภาษาอังกฤษ แล้วมีตัวเขบน (ปกติควรใช้เป็นเลขอารบิค) มันก็เปลี่ยนเป็นเลขไทยทั้งหมดด้วยหน่ะสิคะ ^ ^" มันมีวิธีแก้ไม๊อ่ะคะ แก้เป้นตัวๆก็ได้ค่ะ ^ ^

เขียนเมื่อ 

ถ้าใช้การเปลี่ยนตัวเลขวิธีนี้เมื่อตั้งค่าเป็น "ระบบ" แล้วตัวเลขในเอกสาร (Writer) จะเปลี่ยนเป็นเลขไทยทั้งหมดไม่สามารถแทรกตัวเลขอารบิคได้ หากต้องการสร้างเอกสารที่มีตัวเลขปนกันทั้ง 2 ภาษาจะต้องสร้างเอกสารโดยตั้งค่าปริยาย (อารบิค) แล้วแล้วพิมพ์โดยวิธีปกติ (เลขไทยใช้บนแป้นพิมพ์ภาษาไทย)

สำหรับ Calc การตั้งค่า "ระบบ" ตัวเลขจะเปลี่ยนเป็นเลขไทยเฉพาะ cell ที่มีอักษรไทยผสมอยู่เท่านั้น หาก cell นั้นมีแต่ตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือมีแต่ตัวเลข จะไม่เปลี่ยนเป็นเลขไทย cell ที่เป็นตัวเลขหากต้องการเปลี่ยนให้เป็นเลขไทยสามารถทำได้โดยคลิกขวาที่ช่องนั้น เลือกรูปแบบช่อง - ตัวเลข แล้วกำหนดตามที่เราต้องการ

เป็นประโยชน์มากครับ ประเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เขาเปิดศึกษาดู

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะสำหรับเรื่องดีดี เสิร์ชหา "เปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย writer" พบบล็อกของคุณLungnoke เป็นบล็อกแรกที่เขียนถึงเรื่องนี้ แล้วก็อธิบายได้ชัด ทำตามได้ เห็นผลเลย ไม่ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะ ขออนุญาตนำเรื่องไปแนะนำคนอื่นต่อไปนะคะ ^^_^^

เขียนเมื่อ 

ได้เลยครับคุณจ๊ะอู๋ชาว Open Source ไม่มีหวงห้ามกันอยู่แล้ว แต่บันทึกนี้เขียนไว้นานแล้วอาจมีอะไรที่ต้องอัพเดทบ้าง ตามรุ่นของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆยังไงก็คอยตามข่าวเรื่อยๆนะครับ

อ้อ..มีอีกเรื่องที่อยากให้ช่วยบอกต่อ เกี่ยวกับอักษรไทย TH Sarabun IT9 ที่มีการปรับปรุงมาจาก TH Sarabun PSK เดิมนั้นถ้าไม่จำเป็นก็อยากให้หลีกเลี่ยงที่จะเอามาใช้งานนะครับ ดูรายละเอียดได้จากที่คุณมะระ Thai Open Source เขียนอธิบายไว้ที่นี่ครับ

หมายเลขบันทึก

407747

เขียน

11 Nov 2010 @ 12:26
()

แก้ไข

22 Jun 2012 @ 10:36
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก