หลายวันแล้วที่ได้ภาพนี้มา 

มันคือดอกอะไร  ต้นอะไร

*****

Large_udon2

*****

นี่ไง ต้นของมัน.....สวยไหม

*****

Large_udon3

*****

ดอกออกจนเต็มต้น  เลยไม่ค่อยจะเห็นใบ 

พอท่านเห็นใบ.....จะรู้ทันที  ว่าต้นอะไร