น้ำคำ บวก (+) น้ำตากับ ==> การเยี่ยวยาปัญหาวัยรุ่นด้วยน้ำใจ ==> จากทีมภาคีเครือข่าย

Dr. Ple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
น้ำคำบวกน้ำตากับการเยี่ยวยาปัญหาวัยรุ่นด้วยน้ำใจ ==> จากทีมภาคีเครือข่ายของรพ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

เรียนเพื่อนชาวBlog ที่เคารพยิ่ง

  วันนี้พี่เปิ้นขอนำเรื่องเล่าที่ได้ทำกิจกรรมดี ๆที่ทีมงานเวชปฎิบัติครอบครัวและชุมชนของ รพ.บ้านลาดได้ทำเพื่อเยาวชนวัยรุ่นและเด็กนักเรียนในอำเภอบ้านลาดและอำเภอใก้ลเคียงโดย ได้จัดทำ โครงการ ===> "เยาวชนรุ่นใหม่ชีวิตสดใสสู้ภัยวัยทีน" ขึ้นโดยมีเป้าหมาย เพื่อให้วัยรุ่นได้รับความรู้ในเรื่องต่าง ๆดังนี้

        1. การดูแลสุขภาพ ของวัยรุ่น+วัยแรกรุ่น เพราะวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างและมีของแถมจากสิ่งแวดล้อม(เป็นพิษ) รวมทั้งใน ครอบครัวและชุมชน....สังคม..เช่น

      - ด้านร่างกาย

      - ด้านจิตใจ + อารมณ์ 

      - ด้านสังคม ครอบครัว

      - สิ่งแวดล้อม (กลุ่มเพื่อน ปัญหาครอบครัว โรงเรียน ญาติ พี่น้อง)

      - ระบบเศรฐกิจ (โลกสมัยทุนนิยม==> ทุก ๆอย่างใช้เงิน) ให้/ใช้ "เงินเป็นผู้ตัดสินใจ" จะเห็นว่าเราออกบ้านไปธุระก็ต้องใช้เงิน ไม่ว่าจะเป็นค่ารถเมลย์ ถ้ามีเงินมีรถก็ต้องใช้น้ำมัน(ใช้เงิน) ยกเว้นว่าเราใช้การเดิน ๆๆ สิ่งต่าง ๆเหล่านี้ไม่ต้องพูดถึงคนในเมือง...แม้แต่คนในชนบทแบบอำเภอบ้านลาด ก็เป็นเช่นนี้เช่นกัน (โลกที่เป็นโลกาภิวัฒน์==> Money Talk (เงินพูดได้)

        2. การอธิบาย+การสอนทักษะชีวิตของวัยรุ่น โดยมีการเสวนาในตอนบ่ายในหัวข้อเรื่อง "จากน้ำคำบวกน้ำกาม ==> เกิดน้ำตา >> กับการเยียวยา >>ด้วยน้ำใจ ==>จากทีมภาคีเครือข่าย" โดยมีวิทยากรจากภาคีเครือข่ายได้แก่

              - นพ. นพดล (ผู้อำนวยการ รพ.เข้าย้อย)

              - พญ. มยุรี (รพ.แม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 4 จังหวัดราชบุรี)

              - ผศ.พรรณี (ม.ราชภัฏเพชรบุรี)

              - คุณ เพ็ญศรี (ศูนย์ฝึกเยาวชน เขต 2 ราชบุรี)

              - อจ. สำอางค์ นุชชุมพู (ป้าตุ้ม...วิทยุชุมชนคนบ้านลาด) เป็นผู้ดำเนินรายการ

        3. มีกิจกรรมการเปิดบูท ของภาคีเรือข่ายต่าง ๆเช่น

             - คลินิกวัยใส ของรพ.บ้านลาด

             - ชมรม To Be No One จากโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

             - โครงการ Child Watch เพชรบุรี (ม. ราชภัฏเพชรบุรี) โครงการติดตามสภาวะการณ์เด็ก

             - มูลนิธิเข้าถึงเอดส์(Access) สาขาเพชรบุรี

             - วิทยุชุมชน Freshe Junior (DJติ๊ก&DJสมะ & DJ จอย)

             - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ. เพชรบุรี (พมจ.)

             - นายก อบต. ท่าช้าง อ.บ้านลาด

   โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นาง พิจิตรา พานิชย์พรพรรณ ให้เกียรติเปิดงานร่วมกับรองนายแพทย์สาธารณสุข คุณ สุรัตน์ พลบุตร นายอำเภอบ้านลาด(นายสุธรรม) นายกอบต. ปรีชา มากเกิด(นายก อบต.ท่าช้าง)และ นายแพทย์ สมพนธ์  นวรัตน์ (ผู้อำนวยการ รพ.บ้านลาด) และทีมงานส่งเสริมสุขภาพจาก รพ.บ้านลาด

       4. กลุ่มเป้าหมาย โดยมีน้อง ๆ นักเรียนเข้าร่วมฟังการเสวนาเรื่อง==> "ด้วยน้ำคำบวกน้ำกาม==>เกิดน้ำตากับการเยียวยาด้วยน้ำใจจากภาคีเครือข่ายรพ.บ้านลาด"  มีภาคีมาร่วมงานจำนวนมากมายได้แก่

            - ร.ร. หนองแกกล่อมวิทยาการ ต.ไร่สะท้อน

            - ร.ร. วัดโพธิ์กรุ ต.ท่าช้าง

            - ร.ร. บ้านลาดวิทยา ต.บ้านลาด

            - ร.ร. เข้าย้อยวิทยา อ. เขาย้อย

            - ร.ร. วัดกุ่ม ต. บ้านลาด

            - ร.ร. คงคาราม อ. เมือง

            - ร.ร. พรมานุสรณ์ อ.เมือง

            - น้อง ๆ จากศูนย์ฝึกเยาวชนทั้ง ชายและหญิง จากพื้นที่เขต 2 จ. ราชบุรี

             - สถานีตำรวจภูธรบ้านลาด

    5. กิจกรรมมอบ "ตู้ถุงยางอนามัยลงสู่ชุมชน" โดยนายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี สำหรับ

           - กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน (8 หมู่บ้านใน ตำบลท่าช้าง)

           - โรงเรียนต่าง ๆในเครือข่าย

           - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 และที่ 2 จ. เพชรบุรี

    6. การประเมินผล/ทบทวน หลังสิ้นสุดโครงการกิจกรรม(AAR) พบว่า น้อง ๆมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องความเสี่ยงต่างๆในวัยรุ่นและมีความตระหนักถึง "ภัยในวัยทีน" มากขึ้นเช่น

          - การมีเพศสัมพันธ์ ในวัยที่เหมาะสม/วัยอันควร==>ถ้าท้อง/ตั้งครรภ์ ผู้หญิงรับผลเต็ม ๆๆ ฝ่ายชายไม่รับผิดชอบ บางครั้งหนีหายไม่เลย บางคนบอกว่า "ลูกในท้องไม่ใช้ลูกฉัน" เกิดเป็นหญิงลำบากทั้งทุกข์ทั้งเจ็บ(แค้น) ทั้งอับอายขายหน้าในสังคม ที่สำคัญคือ ต้องนึกถึง "พ่อ+แม่+พี่+น้อง+วงศาคณาญาติ"

         - การใช้ถุงยางอนามัย (ป้องการท้อง+ป้องกันโรค)

         - โรคเอดส์ (เป็นแล้ว ===> ตาย..อย่างเดียว) ถึงแม้ว่าเราเกิดมาทุกคนต้องตายแต่ "เราควรตายอย่างมีคุณค่า" กับตัวเรา ครอบครัวเรา สังคมของเรา

        - การตั้งครรภ์ในวัยเรียน+วัยรุ่น (จากน้ำคำ+น้ำกาม==>เกิดน้ำตา ๆๆ)

        - ปัญหาการเรียน ===> ท้องต้องออกจากการเรียน ไม่แน่ว่าจะได้กลับมาเรียนต่อจนจบอีกหรือไม่ (ใครจะเลี้ยงลูก ...จะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่าย )

        - ปัญหาที่ไม่พร้อม ทางร่างกาย + จิตใจ+วุฒิภาวะทางอารณ์ (แม่วัยรุ่น+เด็กหญิงแม่)

        - วัยรุ่นชาย ต้องเป็น "สุภาพบุรุษ"  รักแท้ "ต้องรอได้" ไม่ใช้ น้ำคำ(ปากหวาน+คารมณ์) หลอกหล่อ เพื่อพิสูจน์รักแท้ ต้องไม่มองผู้หญิงเป็นเพียง ที่ระบายความใคร่ บทบาททางเพศที่ไม่ใช้กำลังข่มขืน บางคนบอกว่า "ทีทับไม่ร้อง ==>ทีท้องจะมาให้รับเป็นพ่อ" แค่นั้นยังไม่พอ..ยังเห็นคนนำมาเขียนเป็นโปรสเตอร์ติดท้ายรถสิบล้อ/รถเมย์มากมาย (สังคมเราเกิดอะไรขึ้น) ใช่การโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือไม่ ???

       - ความรักกับความใคร่ ต้องแยกออกจากกันให้ได้ รักที่แท้จริง ต้องรอจนถึงวันเวลาที่มีความพร้อมทั้งของทั้ง 2 ฝ่ายร่วมกับวัยวุฒิ+คุณวุฒิ+ความพร้อมทางร่ายกาย+ทางสังคม+ฐานะ+มีรายได้+รายจ่าย+เงินออม นะคะ

      - ปัญหาวัยรุ่นเป็นปัญหาที่ต้ององอาศัย "ภาคีเครือข่ายร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไข" แก้ไขอย่างเป็นระบบ เริ่มต้นที่

             @ ตัวเด็ก ต้องรู้เท่าทัน ที่จะอยู่และต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ (โลกยุคIT & โลกยุคโลกาภิวัฒน์) เด็กไทย ต้องไม่เป็นโรค 2 โรค นี้นะคะ คือ...โรค===> "ความรักขาด & ความรักเกิน" ซึ่งตอนนี้เด็กในสังคมไทยเริ่มเป็นโรคนี้มากขึ้นกว่าอดีต และยังไม่มียาดี ๆที่จะรักษาได้ดีพอ ทั้งขนาดและความแรงพอ(ดี/เหมาะสมกับโรค)

            @ ครอบครัว ต้องเข้ามามีส่วนร่วม "อย่างใกล้ชิด+ความเอาจริงเอาจัง" ไม่ว่าจะเป็น"ครอบครัว ใบเลี้ยงเดี่ยว & ครอบครัวใบเลี้ยงคู่" ไม่อ้างว่า "ไม่มีเวลา..ต้องทำมาหากิน" นะคะคุณพ่อคุณแม่

           @ โรงเรียน ต้องเป็น "บ้านที่สองของเด็ก" คุณครูเป็นได้ทั้งพ่อและแม่ที่ 2 รองจากที่บ้าน

           @ เด็กหญิง ต้องระวังในเรื่อง....ท้อง ==>แท้ง ==>ทิ้ง + ติดโรค ...เอดส์+หนองใน(STD) เพราะเด็กหญิงอายุน้อยกว่า15ปี ยังไม่รู้เรื่องนี้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ นำไปสู่==>กว่าจะรู้เดียงสา(เด็กหญิงแม่+เด็กชายพ่อ)

           @ สื่อมวลชน (ต้องไม่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ) ควรตระหนักในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ทุกช่องทาง(ละครน้ำเน่า/ใช้ความรุ่นแรง/การตบตี+ฆ่าฟัน/การดื่มสุรา/สารเสพติด/บริโภคของใช้ที่ราคาแพงเกินความจำเป็นที่เด็กจะพึงมีพึงใช้) เป็นทาสการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ยุคที่ "คนเป็นทาสของวัตถุ" มากกว่า "จิตใจและน้ำใจไมตรี"ที่จะมีต่อกัน

          @ ภาครัฐบาล ควรมองว่าปัญหา "วัยรุ่น" เป็นเรื่องของความทุกข์กาย+ใจของลูกหลานของท่าน ๆๆไม่แตกต่างปัญหาการเมืองที่ท่าน ๆๆเผชิญอยู่(ทุกรัฐบาล)

          @ บริษัท ห้างร้าน ควรระลึกว่า "ไม่มีลูกค้า" ท่านก็ขายของ/สิ้นค้าไม่ได้ ===>ดังนั้นควรคืนกำไรสู่สังคมบ้าง ==>ขอเพียง "ไม่โฆษณาเกินความเป็นจริง" เพราะเด็กวัยรุ่นยังวิเคราะห์แยกแยะระหว่างความเป็นจริงกับความพยายามบอกว่า "เสมือนจริง" ได้น้อย เนื่องจากยังอ่อนวัย

          @ ผู้นำในสังคมไทยทุกระดับ ต้องเป็น แบบอย่างที่ดี(Role Model)สำหรับเยาวชนไทยทั้งผู้นำที่เป็นเพศหญิงต้องไม่ให้น้อยหน้ากว่าผู้นำเพศชายนะคะ

   ผู้เขียน...คิดว่าประเทศไทยน่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายเพราะ Action = Reaction นะคะ (มีGold ก็ต้องมี==>Result) การลดปัญหาหรือการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่นภายในปี55ของสสส. และเป็นไปตามเกณฑ์ของ WHO  ในอนาคตที่ไม่ไกลเกินไป เพื่อลูกหลานคนไทยทั้งที่อยู่ในชนบท(อำเภอบ้านลาด)หรือในเมืองใหญ่ต่าง ๆและกทม. และหวังว่าสังคมไทยจะมี "วัยรุ่น" ที่เป็น ทุนทางมนุษย์ (Human Capital) ที่เป็นทรัพยากรอันมีค่า(Human Resource) และเป็นทุนทางสังคม(Social Capital) ที่จะส่งผลดี๊...ดี...ต่อสังคมไทยและของประเทศไทยเราต่อไปในอนาคตนะคะ

 

    หวังว่าบทความคงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านนะคะ
       Somsri Nawarat
       081-9435033
 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

 บทความนี้ดีมากเลยครับ  กล่าวถึง ปัญหา  สาเหตุ  และ ทางออก  อย่างเป็นองค์รวม

 ผมเองทำงานด้านเด็กและเยาวชนมาก็มากครับ   ขออนุญาตเสนอแนะความคิดเห็นจากประสบการณ์จริงครับ

     1.  ที่เด็กและเยาวชนขาด ไม่ใช่ขาดความรู้ครับ แต่ขาดความรัก

     2.  พ่อแม่ยอมรับครับว่าไม่มีทักษะในการเลี้ยงลูก  ไม่รู้ว่าลูกต้องการอะไร  เงืนก็ให้แล้ว  ยังต้องการอะไรอีก

     3.  พ่อแม่ไม่เคยฟังลูกครับ   อ้างว่า "ไม่มีเวลา" นั้น ไม่สามารถอ้างได้ ขอเพียงได้ฟังลูก สัก  5  นาที  ก็เยี่ยมที่สุดแล้วครับ

     4.  การให้ความรู้ผู้ปกครองในการเลี้ยงลูกนั้น ไม่ได้ผลครับ  ต้องให้ "กระบวนการ"

     5.  โรงเรียนยังแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนแบบ "อำนาจนิยม" อยู่ครับ  ยิ่งแก้ ยิ่งสร้างปัญหาเพิ่ม

     6.  ท้องถิ่น ชุมชน  ก็มักแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนแบบ "ระบบอุปถัมภ์" แบบ "อำนาจนิยม"  ยิ่งแก้ ยิ่งสร้าง  ครับ

      7.  สิ่งที่เด็กและเยาชนต้องการ คือ "พื้นที่ของตัวเอง"  "ตัวตนของตัวเอง"   "การได้รับการยอมรับจากครอบครัว  โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น"

     8.  เจ้าภาพ  ที่จะแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน ต้องมีวิธีคิดแบบ "มนุษย์นิยม" จึงจะได้ผล ต้องแก้ที่จิตใจ  แก้ด้วยความรักความเข้าใจครับ ที่ผ่านมามักแก้ปัญหาแบบ "อำนาจนิยม"  ไม่ได้ผลครับ

                       ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

 เรียนคุณ Small Man เพื่อนที่แสนดี

  •   ขอบคุณมาก สำหรับ 8 ข้อ Comment ที่ท่านกล่าวมา OK ใช่เลยหละ "คุณเยี่ยมมาก" ในการวิเคาระห์
  •   เด็กยุค IT "ต้องมีพื้นที่ส่วนตัว"  ใช่เลย ๆ เด็กยุคปีคศ. 2010
  •   อำนาจ ๆๆๆ (Authority & Power ) โดยเฉพาะ "อำนาจความเป็นพ่อ+ความเป็นแม่" ควรเป็นอำนาจที่มีพื้นฐานที่มาจาก "ความรักแบบ ==> มีเหตุ+มีผล" และเป็นความรักแบบ "เป็นเพื่อน ๆของลูกจะดีกว่านะคะ"  คุยได้ทุกเรื่อง คุยได้แบบ "ไม่โดนดุ...ด่า..ว่า..ตำหนิ" แต่เป็นการคุยแบบที่แฝงไปด้วย "ความรัก+ความปรารถนาที่แท้จริงและออกมาจากใจ" ของพ่อแม่ ครอบครัว & ญาติ
  • มีเวลา?? (Time/Round the Clock) "ของคนทั้งโลก" ==> มีเท่ากัน(Equal) "แต่" การใช้เวลาให้คุ้มค่า" ==> มีไม่เท่ากัน(Unequal) เลยสักคน ==>รวมถึงผู้เขียนบทความด้วยคะที่ ==>ใช้เวลาไม่คุ้มค่าเลยละค่ะ
  •   ครอบครัว "เป็นหน่วยที่เล็กที่สุด" ของระบบสังคมแต่เป็น "หน่วยที่สำคัญที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุด" ===> ในโลกเลย..???
  •   ขอบคุณ "ม๊าก ๆ" ที่ให้เกียรติอ่านบทความหลาย ๆเรื่องที่ผ่านมาและร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย นั้นคือ==> Good Grift & Good Incentive สำหรับผู้เขียนบทความละคะ

 

     ขอบคุณนะคะ

     Somsri  Nawarat