แถลงการณ์ สำนักพระราชวัง พระอาการ "ในหลวง"

แถลงการณ์ สำนักพระราชวัง พระอาการ "ในหลวง"

http://gotoknow.org/file/wassana-say/20060721111036632.jpg

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่องการถวายการรักษาพระปิฐิกัณฐกัฐิ (กระดูกสันหลัง) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับที่ 5 มีใจความว่า

คณะแพทย์ผู้ถวายการผ่าตัดรักษา พระปิฐิกัณฐกัฐิ (กระดูกสันหลัง) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า พระอาการทั่วไปดี พระอาการเจ็บแผลทุเลาลง หายพระทัยลึกเข้าออกได้ดี

ทั้งนี้เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนทางพระปัปผาสะ (ปอด) ที่อาจเกิดขึ้นจากการอยู่ในท่านอนตลอดเวลาในระยะหลังผ่าตัด การถวายตรวจ พระปัปผาสะ (ปอด) เป็นปรกติตลอดมา ผลการถวายตรวจพระเพลา (ขา) และพระบาท (เท้า) เป็นที่พอใจของคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา

อนึ่ง คณะแพทย์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเริ่มถวายพระกระยาหารเหลวตั้งแต่เมื่อคืนนี้ และขอหยุดถวายน้ำเกลือทางเส้นพระโลหิตในตอนบ่ายวันนี้

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการเรียนรู้ความเห็น (0)