มาร์..........ไฮเทค

สภาพปัจจุบัน  

            ตึกอายุรกรรมหญิง 1 เป็นหอผู้ป่วยที่ต้องการรักษาด้วยยา ส่วนใหญ่มักเป็นผู้ป่วยสูงอายุ และเป็นโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยแต่ละรายมักจะมีการใช้ยาหลายขนานด้วยกัน การบริหารยาให้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก แบบบันทึกการให้ยา(medical audit  record =MAR)เป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารยาของพยาบาล ซึ่งการบันทึกการให้ยาในอดีตต้องใช้การคัดลอกข้อมูลยาในแต่ละขนาน แล้วจึงนำใบบันทึกการให้ยานี้ นำไปเตรียมยาให้กับผู้ป่วย ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการให้ยาผู้ป่วย ซึ่งพบได้บ่อยจากการคัดลอกข้อมูลยาที่ไม่ถูกต้อง และไม่สมบูรณ์ เช่น  ชื่อผู้ป่วย ขนาดของยา ความแรงของยา ระยะเวลาของการให้ยา เป็นต้น

            ในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น โรงพยาบาลได้นำระบบ HosXp เข้ามาใช้ในการจัดการข้อมูลของผู้ป่วย สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วยได้ เพื่อเอื้อต่อการนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อแก้ไขความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกแบบบันทึกการให้ยา และให้ได้ข้อมูลของผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วน ทีมงานจึงเห็นความสำคัญในการใช้แบบบันทึกการให้ยาไฮเทค จากฐานข้อมูลยาของผู้ป่วยในระบบ HosXp

การวิเคราะห์สาเหตุ  

          สาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากการคัดลอกของบุคลากร

การเก็บข้อมูลก่อนการปรับปรุง  

          การคัดลอกข้อมูลยาคลาดเคลื่อน      24 %

การวางแผนและดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

          1.ประชุมทีมการพยาบาลในหอผู้ป่วยเพื่อแจ้งถึงปัญหาและผลความคลาดเคลื่อนจากการคัดลอกแบบบันทึกการให้ยา

          2.ทีมงานร่วมแสดงความคิดเห็น

         3.ประสานกับกลุ่มงานเภสัชกรรม

         4.ทดลองใช้แบบบันทึกการให้ยา(รูปแบบเดิมจากห้องยา = Drug profile) และประเมินผล

         5.ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยประสานกับศูนย์คอมพิวเตอร์ในการจัดทำแบบบันทึกการให้ยาโดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลยาของผู้ป่วยในปัจจุบัน

         6.ดำเนินการและติดตามผล

ผลลัพธ์ /การจัดทำเป็นมาตรฐาน

                 หลังดำเนินการไม่พบความคลาดเคลื่อนจากแบบบันทึกการให้ยา

                ความพึงพอใจในการใช้แบบบันทึกการให้ยา                              100 %

 

แบบบันทึกการให้ยาที่ได้ปรับปรุง

 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ                     

             ได้รับการยอมรับจากการ Re-accreditation เมื่อวันที่   24 กันยายน 2553  ให้ แบบบันทึกการให้ยาไฮเทคนี้ เป็นมาตรฐานของแบบบันทึกการให้ยาของโรงพยาบาลพิจิตร และเป็นแบบอย่างให้กับหอผู้ป่วยอื่นได้

การขยายผล

              แบบบันทึกการให้ยาไฮเทคนี้ได้นำไปขยายผลใช้กับหน่วยงานอายุรกรรมหญิง 2  ตึกแยกโรค และตึกพิเศษเฉลิมพระเกียรติชั้น 3

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM การพัฒนาคุณภาพและองค์กร รพ.พิจิตร

คำสำคัญ (Tags)#km#การพยาบาล#พิจิตร#มหกรรมคุณภาพ#รพ.พิจิตร#โรงพยาบาลพิจิตร#kmโรงพยาบาลพิจิตร#อายุรกรรมหญิง

หมายเลขบันทึก: 404080, เขียน: 22 Oct 2010 @ 15:00 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 10:44 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ทันสมัย ดีมากๆ เลยครับ

Suthin Maneechumpoo
IP: xxx.172.102.1
เขียนเมื่อ 

อยากเรียนถาม ปัจจุบันทางร.พ หลักการบริหารยา MAR โดย หลัก 8 หรือ10 R คะ