พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ชุมพร จะปิดให้บริการในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการถาวร  ในวันเสาร์ที่  17  กันยายน  2548   จำนวน  1  วัน  ตั้งแต่เวลา  9.00 - 16.00 น. เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร  จะปรับปรุงระบบกระแสไฟฟ้าแรงสูง      พวกเราจึงฝากข่าวบอกเพื่อนๆ ถ้าจะมาใช้บริการ  ขอเลื่อนเป็นวันถัดไปนะคะ  ขอบคุณค่ะ