ปรัชญาตะวันออก

   ปรัชญาอินเดีย

ปรัชญาอินเดียแบ่งเป็น 2 พวก โดยแบ่งตามการนับถือเกี่ยวกับคัมภีร์พระเวท

 1. ปรัชญานาสติกะ โดยเป็นปรัชญาที่ไม่เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีร์พระเวท ได้แก่
  • ปรัชญาจารวาก
  • ปรัชญาเชน
  • พุทธปรัชญา
   • พุทธปรัชญาสำนักไวภาษิกะ
   • พุทธปรัชญาสำนักเสาตรานติกะ
   • พุทธปรัชญาสำนักโยคาจาร
   • พุทธปรัชญาสำนักมาธยมิกะ
 2. ปรัชญาอาสติกะ โดยเป็นปรัชญาที่เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีร์พระเวท ได้แก่
  • ปรัชญานยายะ
  • ปรัชญาไวเศษิกะ
  • ปรัชญาสางขยะ
  • ปรัชญาโยคะ
  • ปรัชญามีมางสา
  • ปรัชญาเวทานตะ
  • ปรัชญาอไทฺวตะ เวทานตะ
  • ปรัชญาวิศิษฏาไทฺวตะ เวทานตะ