ข้าราชการทุจริตคือผู้บ่อนทำลายชาติ


ข้าราชการดี คือศักดิ์ศรีของแผ่นดิน ข้าราชการชั่ว คือมะเร็งร้ายของสังคม

หากจะกล่าวว่า ข้าราชการ คือ ผู้ทรงเกียรติ เป็นข้าของแผ่นดิน เป็นข้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมอบภารกิจในการให้ทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงของประชาชน ความภาคภูมิใจนี้ล้วนได้รับการยกย่อง ส่งเสริม ให้ได้รับความเคารพจากประชาชนโดยทั่วไป เมื่อข้าราชการเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้ ประชาชนย่อมได้รับความสุข และก็จะนำไปสู่ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

แต่ทุกวันนี้ บ้านเมืองของเรา ล้วนแต่มีความทุกข์อยู่มากมาย เต็มแผ่นดิน สาเหตุมาจาก ความด้อยคุณภาพของประชาชนในสังคม ความไร้ระเบียบวินัย ความเห็นแก่ตัว ความโลภมาก และ ความชั่วร้ายที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจ ดูจากข่าวที่ปรากฏในสื่อต่างๆ จะพบว่า มีการทำร้ายกันด้วยรูปแบบต่างๆ การเอารัดเอาเปรียบประชาชนในเชิงนโยบาย การออกกฎระเบียบต่างๆ ที่ขาดความชอบธรรม การนำงบประมาณของแผ่นดินไปใช้อย่างไม่คุ้มค่า สุรุ่ยสุร่าย โครงการต่างๆจำนวนไม่น้อย ที่มีการทุจริตในรูปแบบต่างๆ  สิ่งเหล่านี้นอกจากสร้างความทุกข์ให้ประชาชนโดยทั่วไปแล้ว  ยังเป็นการล้างผลาญ ภาษีของประชาชน อย่างน่าละอายที่สุด ข้าราชการเหล่านี้ นอกจากจะไร้จิตสำนึกในหน้าที่ ยังถือได้ว่า คือผู้บ่อนทำลายชาติ หากเป็นสมัยโบราณ ก็ต้องนำตัวไปบั่นหัวให้หมด แต่พอมาถึงในยุคปัจจุบัน มีการอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชน อ้างเรื่องความโหดร้ายในการลงโทษ (ผู้กระทำผิด) จึงทำให้คนชั่วทั้งหลาย ขาดความเกรงกลัวต่อบทลงโทษที่มีอยู่ ระบบกฎหมายในปัจจุบัน ไม่สามารถความคุมความประพฤติของคนในสังคมได้ นี่คือต้นเหตุแห่งการนำไปสู่ การสร้างแรงจูงใจให้ มีการประพฤติผิดในหน้าที่ การปฏิบัติทุจริตต่อบ้านเมือง

ทางออกในเรื่องนี้ นอกจากการสร้างจิตสำนึกในหน้าที่ (ซึ่งคงเป็นการยาก สำหรับข้าราชการ ที่มีพฤติกรรมชั่วร้าย) ควรมีการเพิ่มบทลงโทษต่อผู้กระทำผิด เช่น การให้ออกจากราชการสถานเดียว ถ้ากระทำผิดในทางทุจริต (แต่ต้องมีการตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริง ไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งหรือการใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์)  การจำคุก ในกรณีที่กระทำผิดร้ายแรง และไม่ควรลดโทษ และต้องได้รับโทษสูงกว่าประชาชนโดยทั่วไป

เชื่อได้ว่า ข้าราชการที่คิดจะกระทำผิด คงต้องตระหนักให้ดีมากขึ้น ความเกรงกลัวต่อบทลงโทษ ย่อมส่งผลต่อการไม่ประพฤติผิดในหน้าที่ และควรเพิ่มค่าตอบแทน และรางวัลต่อข้าราชการที่ดำรงตนเป็นตัวอย่าง ข้าราชการที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และข้าราชการที่ทำคุณความดีต่อบ้านเมือง ข้าราชการที่มีพฤติกรรมชั่วร้าย ก็จะหมดไปในที่สุด บ้านเมืองเราก็จะมีแต่ความสุข

ด้วยความปรารถนาดีจาก

นายรักษ์ ปริกทอง

ชมรมคลังปัญญา

หมายเลขบันทึก: 396667เขียนเมื่อ 21 กันยายน 2010 19:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 10:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

ที่อำเภออุบลรัตน์ ก็ข้าราชการนั่นแหละ เจ้าของบ่อน อิๆๆ

นางสุพิชชา เจียจำรูญ ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนคลัง อบต.หินดาด หมู่ที่ 5 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นคนที่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงานและประชาชนในตำบล, ใช้เวลาราชการไปทำประโยชน์ส่วนตัว ไม่ค่อยอยู่ที่ทำงานเมื่อมีผู้มาติดต่อราชการก็ไม่ค่อยพบ,สร้างความแตกแยกในหน่วยงาน ชอบพูดจายุแย่ ทั้งจริงและเท็จ และใช้อำนาจข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาและ, ไม่มีผลงานในการมาอยู่ที่ อบต.มีเจตนาไม่สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆของคนในตำบลและยังมีการขัดขวางกลุ่มอาชีพในตำบล ทำให้ขาดโอกาสได้รับการส่งเสริมจากทาง อบต.ทำงานไม่มีคุณภาพเหมือนคนทำงานไม่เป็น จนเกิดความเสียหายต่องบประมาณของ อบต. ,ปกปิดประกาศสอบราคา เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง และชอบพูดให้ร้ายผู้บริหาร โดยชอบพูดโอ้อวดว่ามีเส้นสายทั้งนักการเมืองและข้าราชการคอยช่วยเหลือ จะทำอะไรก็ได้ไม่เกรงกลัวกฎหมายและระเบียบวินัยของทางราชการ,เอื้อประโยชน์แก่ ส.อบต.คนหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งมากๆๆๆๆ...ในการเอาเปรียบประชาชน

นางสุพิชชา เจียจำรูญ ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนคลัง อบต.หินดาด หมู่ที่ 5 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นคนที่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงานและประชาชนในตำบล, ใช้เวลาราชการไปทำประโยชน์ส่วนตัว ไม่ค่อยอยู่ที่ทำงานเมื่อมีผู้มาติดต่อราชการก็ไม่ค่อยพบ,สร้างความแตกแยกในหน่วยงาน ชอบพูดจายุแย่ ทั้งจริงและเท็จ และใช้อำนาจข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาและ, ไม่มีผลงานในการมาอยู่ที่ อบต.มีเจตนาไม่สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆของคนในตำบลและยังมีการขัดขวางกลุ่มอาชีพในตำบล ทำให้ขาดโอกาสได้รับการส่งเสริมจากทาง อบต.ทำงานไม่มีคุณภาพเหมือนคนทำงานไม่เป็น จนเกิดความเสียหายต่องบประมาณของ อบต. ,ปกปิดประกาศสอบราคา เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง และชอบพูดให้ร้ายผู้บริหาร โดยชอบพูดโอ้อวดว่ามีเส้นสายทั้งนักการเมืองและข้าราชการคอยช่วยเหลือ จะทำอะไรก็ได้ไม่เกรงกลัวกฎหมายและระเบียบวินัยของทางราชการ,เอื้อประโยชน์แก่ ส.อบต.คนหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งมากๆๆๆๆ...ในการเอาเปรียบประชาชน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท