หนานเกียรติ
เกียรติศักดิ์ หนานเกียรติ ม่วงมิตร

โภชนาการดีอย่างยั่งยืนในโรงเรียน (๑. ความเป็นมา)


 

ความเป็นมา

            ในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นั้น บริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด ได้จัดทำโครงการสุขภาพดีด้วยคุณค่าธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการของเด็กและเยาวชน ที่ส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ และมีแนวโน้มว่าปัญหานี้จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากความง่ายในการเข้าถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีการปรุงแต่งรส กลิ่น สี สามารถจูงใจให้ติดใจได้ง่าย เด็กไทยจำนวนไม่น้อยจึงชื่นชอบการบริโภคอาหารเหล่านี้แบบเกินพอดี ละเลยการกินพืชผัก ผลไม้ รวมทั้งอาหารจากธรรมชาติอื่น ๆ

            โครงการฯ ดังกล่าวกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานไว้ ๔ ประการ คือ

            ๑.  ส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักโภชนาการที่ถูกต้อง เพื่อนำไปปฎิบัติ และส่งเสริมเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่อไป

            ๒.  ส่งเสริมให้เด็กไทยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ และรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วน และออกกำลังกาย ควบคู่กับการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ

            ๓.  กระตุ้นให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ และนำไปปฎิบัติอย่างจริงจังในครอบครัว และเผยแพร่ต่อไปยังชุมชนรอบข้าง

            ๔.  ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ ความสนุกที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และคนรอบข้าง

            โดยได้เริ่มกิจกรรมกับโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ราว ๑๐๐ โรงเรียน ในปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา และในปี ๒๕๕๑ ได้เปลี่ยนพื้นที่การดำเนินงานไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุดรและหนองคาย ราว ๕๐ โรงเรียน กิจกรรมของโครงการเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังการบริโภคอาหารให้ถูกสัดส่วน และการออกกำลังการ รวมทั้งการสัมมนาเชิงวิชาการและ workshop “โภชนบูรณาการในโรงเรียน” แก่ครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

            สำหรับในปี ๒๕๕๓ นี้ บริษัทฯ และกรมอนามัย ได้จัดทำ “โครงการประกวดแผนส่งเสริมโภชนาการดีอย่างยั่งยืนในโรงเรียน” ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากปีก่อน (๒๕๕๒) ที่มุ่งเน้นการรณรงค์ให้เด็กไทยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ โดยการกระตุ้นและผลักดันให้โรงเรียนเอาใจใส่อย่างจริง ๆ จัง ๆ ในการดูแลเรื่องการกินของเด็กนักเรียนให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ โดยกำหนดพื้นที่ทำงานใน ๒ จังหวัด คือ อุดรธานี และหนองคาย

            การประชุมครั้งนี้ เป็นการเชิญโรงเรียนในพื้นที่ ๒ จังหวัดดังกล่าวมาประชุมรับทราบการดำเนินงาน รวมทั้งการเชื้อเชิญให้เข้าร่วมโครงการ

 

คำสำคัญ (Tags): #โภชนาการ
หมายเลขบันทึก: 395358เขียนเมื่อ 18 กันยายน 2010 00:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 เมษายน 2012 03:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (5)

ดีค่ะ  อยากให้มีการรณรงค์

ให้เด็กกินอาหารถูกหลัก

เด็กไม่กินผักและเรียกร้องจะกินอาหารไม่มีผัก

ครูกับแม่ครัวก็ตามใจ เอาใจเด็ก ไปกันใหญ่เลย

เจริญพร พี่หนาน

แวะมาแอ่วหาชื่นชมโครงการ“ประกวดแผนส่งเสริมโภชนาการดีอย่างยั่งยืนในโรงเรียน” หากไม่หยุดที่การรณรงค์

หากแต่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด้กไทยเรา ให้กินอย่างฉลาด ตามหลักโภชนาการ ก็จะเป็นบุญ

ขอหื้อโครงการสำเร็จและะขยายออกไปอย่างยั่งยืนเน้อ

ตามมาเรียนรู้โครงการดีๆ ด้วยคนค่ะ

น้องหนานเกียรติ...

แล้วเมื่อใดจะเป๋นของตางเหนือพ่องเจ้า..

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี