วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่หลายคนไม่ชอบแต่อยากบอกให้รู้ว่าวิทยาศาสตร์ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเป็นวิชาที่มีการใช้เหตุและผลมีการทดลองน่าสนุกมากลองมาเรียนกันก่อนนะค่ะ