หนานเกียรติ
เกียรติศักดิ์ หนานเกียรติ ม่วงมิตร

บทเรียนการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ในจังหวัดต้นแบบ : กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง (๗)


 

(๗) 

            การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ของ จ.ลำปาง เริ่มขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๙ โดยทดลองนำร่องที่ อ.แจ้ห่ม และ อ.ห้างฉัตร ปีถัดมาขยายพื้นที่เพิ่มอีก ๒ อำเภอ คือ อ.เกาะคา และ อ.เถิน จากนั้นก็ขยายจนเกือบทุกอำเภอในปีที่สาม และครบทุกอำเภอเมื่อขึ้นปีที่ ๔ ในปี ๒๕๕๓

            ปลายปี ๒๕๕๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ในฐานะหน่วยสนับสนุนการดำเนินงานในจังหวัด ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สุขภาพและสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โดยชมรมผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เพื่อสร้างความรับรู้ร่วมกันในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุแห่งต่างๆ และเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกับชุมชนในการสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง[1]

            กิจกรรมดังกล่าวนี้มีการทบทวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น มีการนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุจากตัวแทนแต่ละชมรมฯ จากแต่ละพื้นที่ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกชมรมที่เข้าร่วมประชุม

            การประชุมดังกล่าวประสบความสำเร็จค่อนข้างมากในแง่การสร้างเสริมกำลังใจในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุโดยของชมรมผู้สูงอายุ รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในแต่ละชมรมฯ เป็นการกระตุ้นชมรมผู้สูงอายุให้พัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสการเรียนรู้กระบวนการทำงานสำหรับชมรมฯ น้องใหม่อีกด้วย

            ผลสำเร็จจากการจัดประชุมคราวนี้ ทำให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดเวทีในลักษณะนี้ขึ้นอีกในปีถัดมาจนเป็นวาระประจำปีของจังหวัด

            การประชุมลักษณะดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ซึ่งในปีนี้งานส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ขยายจาก ๑๕ ชมรมในปีก่อน เป็น ๒๐ ชมรม การประชุมในคราวนี้มีวัตถุประสงค์เพี่อ (๑) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โดยชมรมผู้สูงอายุ และ (๒) พัฒนาและติดตามกระบวนการ และรูปแบบการดำเนินงาน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ[2]

            การประชุมในปีนี้เข้มข้นขึ้น มีการเชิญกรรมการบริหารสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มาร่วมรับรู้การทำงานส่งเสริมสุขภาพในช่องปากของชมรมผู้สูงอายุทั้ง ๒๐ ชมรมด้วย ในการประชุมครั้งนอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิกจากแต่ละชมรมแล้ว ยังมีการบรรยายให้ความรู้เป็นการเสริมพลังให้ผู้เข้าร่วมอีกด้วยอีกหลายหัวข้อ

            ในปีถัดมา เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้จัดการประชุมอีกครั้ง ณ ห้องประชุมกาสะลอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๓ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและระดมศักยภาพเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องและผู้สูงอายุในชมรมฯ ได้พัฒนากระบวนการทำงานร่วมกัน อันจะได้ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพช่องปากต่อไปอย่างต่อเนื่อง[3]

            กิจกรรมนี้เข้มขึ้นเป็นลำดับ นอกจากจะมีการทบทวนการดำเนินงานด้วยวิดิทัศน์ที่จัดเตรียมโดยกลุ่มงานทันตฯ สำนักงานสาธารณสุข จ.ลำปางแล้ว ยังมีการเสริมความรู้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุซึ่งมาจากทุกอำเภอใน จ.ลำปาง รวมทั้งการแสดงนิทรรศการผลงานของชมรมผู้สูงอายุที่เข้ามาร่วมประชุม และเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปความรู้ร่วมกัน

            การประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนี้ ไม่เพียงเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่น ความมั่นใจ รวมทั้งการยกระดับและขยายผลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น การประชุมในแต่ละปียังเป็นการทบทวนและสรุปบทเรียนการดำเนินงานสำหรับทันตบุคลากรใน จ.ลำปาง สำหรับการเดินหน้างานนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

....................

 

 


[1] http://gotoknow.org/blog/km-dental-nonta/232089

[2] http://gotoknow.org/blog/km-dental-nonta/301861

[3] http://gotoknow.org/blog/km-dental-nonta/376233

หมายเลขบันทึก: 389790เขียนเมื่อ 1 กันยายน 2010 01:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 มิถุนายน 2012 16:31 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (4)

มาเรียนรู้กิจกรรมดีดีค่ะ

น่าจะทำเป็นงานวิจัยนะคะ

สวัสดีค่ะ

แวะมาเตือนว่า....ใส่บันทึกผิดบล็อก  แบบนี้เขียนดีค่ะ  เป็นไปตามตัวตนของเรานะคะ

  • สวัสดีค่ะคุณหนานเกียรติ
  • ชื่นชมกิจกรรมเพื่อยกระดับและขยายผลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพ วิเคราะห์และการแก้ไข ได้ดียิ่งขึ้น...
  • ขอบคุณมากค่ะ ครูกาญกับอ.ธนิตย์สบายดี
  • ระลึกถึงคุณหนานและฝากความคิดถึงให้น้องเฌวาด้วยนะคะ

ตามมาอ่านและช่วยเชียร์อีกเช่นเคยน้องหนานเกียรติ

พี่ก็ว่ามันทะแม่งๆเหมือนพี่คิมว่าเลย  อิ อิ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี