ข้อมูลเพิ่มเติม

McCormic
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
เรื่อง :

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน"


รายละเอียด :

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
" การดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน"
โดยได้รับ CNEU 15 คะแนน
รุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2553
ณโรงแรมเมอร์คิว จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ 2
**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่**
สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
053 - 242532
053 - 306512 ต่อ 4102,4140


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน McCormic Foot Careความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สำหรับผู้ที่สนใจครับ